BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Paweł
Title
Regionalno-branżowa statystyka upadłości
Statistics of regional and branch bankruptcy in Poland
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 21-24, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Teoria przedsiębiorstwa
Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Enterprise bankruptcy, Enterprises, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce procesami upadłościowymi są obejmowane zaledwie nieliczne spośród podmiotów kończących działalność gospodarczą. W pierwszym półroczu 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 0,16 proc., co wynika ze struktury gospodarki polskiej, którą w 79 proc. tworzą osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Najczęściej procesom upadłościowym podlegają przedsiębiorstwa zorganizowane w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki akcyjne. Posługując się współczynnikiem lokalizacji LQ autor wyliczył intensywność upadłości w podziale na województwa i branże. (abstrakt oryginalny)

Bankruptcy processes in Poland include only few of the subjects which are closing their economic activity. In the first half of 2008 this coefficient reached scarcely 0,16%, because as much as 79% of Polish economy structure constitute the persons which realize economic activity beyond the agriculture individually. The bankruptcy processes most often concern the companies with limited responsibility, next the entities realizing economic activity, as well as joint-stock companies. Using the LQ coefficient of location the author enumerated the bankruptcy intensity in the provinces and branches. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Antonowicz P.: Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wyd. Assembly, Nowy Sącz 2009.
  2. 2) Bank Danych Regionalnych GUS: Podmioty gospodarki narodowej w sektorze prywatnym i publicznym wg form prawnych, 2008.
  3. 3) Coface Polami: dane na temat liczby upadłości za lata 1997-2006.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu