BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewierski Jacenty
Title
Wzory kulturowe a wzrost gospodarczy
Cultural patterns and economic growth
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 41-45, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Model wzrostu gospodarczego, Wzrost gospodarczy, Kultura
Economic theory, Economic growth model, Economic growth, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój Azji Wschodniej następuje szybko przy zastosowaniu instrumentów zachodniej cywilizacji, na podłożu własnej kultury opartej przede wszystkim na konfucjanizmie. Zdaniem autora w tym regionie dokonywano implementacji rozmaitych europejskich rozwiązań cywilizacyjnych, natomiast nie przeszczepiano europejskiej kultury jako sfery wartości i wzorów. Na podstawie analizy historii, kultury europejskiej i azjatyckiej, autor konstruuje modele rozwoju − zachodni i azjatycki, za pomocą których porównuje te czynniki, które w ekonomicznych debatach są podawane jako źródła sukcesu gospodarek wschodnioazjatyckich. (abstrakt oryginalny)

The development of Eastern Asia follows quickly with use of western civilization instruments, on a basis of own culture leaning first of all on Confucius ideas. According to the author in this region were implemented various solutions of the European civilization, however European culture was not transplanted as a sphere of values and examples. Basing on an analysis of the European and Asiatic history and culture, the author constructs the western and Asiatic models of development, using them to compare these factors which in economic debates are mentioned as a source of East Asia countries economic success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Fairbank J.K., Historia Chin, Bellona, Warszawa 2003.
  2. 2) Fukuyama F., Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa 2000.
  3. 3) Gawlikowski St., Problem ,,wartości azjatyckich". Uwagi o koncepcjach Mahathira bin Mohamada; ,,Azja-Pacyfik", nr 2/1999.
  4. 4) Kłodkowski P., Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Znak, Kraków 2002.
  5. 5) Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001.
  6. 6) Mahbubani K., The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, Public Affairs, New York 2008.
  7. 7) Weber M., Etyka gospodarcza religii światowych, tom I Taoizm i konfucjanizm, Nomos, Warszawa 2000.
  8. 8) Wei-Ming Tu, A Confucian Perspective on the Rise of Industrial East Asia, [w:] Silke Krieger, Rolf Trautzettel (red. naukowa), Confucianism and the Modernization of China, Hase&Kochler Verlag, Mainz 1991.
  9. 9) Wei-Ming Tu, Wielość nowoczesności. Wstępna analiza implikacji procesu modernizacji Azji Wschodniej, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, (red. nauk. L.E. Harrison, S. Huntington), Zysk i S-ka, Poznań-Krakow 2004.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu