BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Piotr, Żytyniec Dorota
Title
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem
Internal audit in risk management
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 47-53, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna
Risk management, Internal audit, Internal control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Audyt wewnętrzny jest nowoczesnym, efektywnym narzędziem zarządzania wspierającym procesy zarządzania ryzykiem, a także pomagającym oceniać i usprawniać systemy kontroli wewnętrznej. W artykule omówiono obszary i rodzaje ryzyka rzeczywistego i potencjalnego występującego w organizacji, oraz przedstawiono rolę audytora. Autorzy zwracają uwagę na niedoceniane tej funkcji audytu wewnętrznego przez polskich przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Internal audit is a modern, effective tool of management supporting the processes of risk management, and also helps to estimate and improve the systems of internal control. In the article were talked over the areas and kinds of real and potential risk in an organization, as well as the part of an auditor was introduced. The authors underline, that the Polish businessmen does not estimate this function of internal audit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 2. 2) Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 3. 3) Grzybowski W., Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, M-Druk, Lublin 1995.
 4. 4) Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 5. 5) Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODiDK, Gdańsk 2002.
 6. 6) Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa, 2002.
 7. 7) Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 8. 8) Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 9. 9) Kuc B.R., Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 10. 10) Kuc B.R., Kontrola, kontroling, audyt 3 w 1. Podobieństwa i różnice, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2008.
 11. 11) Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 12. 12) Nietyksza B., Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna, KiW, Warszawa 1967.
 13. 13) Samuelson W., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 14. 14) Sarnecki W., Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1967.
 15. 15) Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2002.
 16. 16) Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu