BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żądło Katarzyna
Title
Zaufanie w wycenie
Confidence in pricing
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 54-61, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zaufanie społeczne, Zaufanie organizacyjne, Komunikowanie społeczne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Wartość przedsiębiorstwa
Social trust, Organizational trust, Social communication, Communication in organisation, Enterprise value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaufanie stało się ważną kategorią ekonomiczną, ściśle związaną z pojęciem komunikacji. Na rynku kapitałowym zaufanie ma szczególny wymiar, gdyż może zwiększać wycenę przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich oraz ośrodki zagraniczne, autorka zwraca uwagę na konieczność budowy zaufania poprzez właściwą komunikację w relacjach inwestorskich. (abstrakt oryginalny)

The confidence became an important economic category, connected with a notion of communication closely. It has special dimension on the capital market, because it can increase the enterprise’ pricing. Basing on analysis of investigations conducted by the Polish Institute of Investor Relations as well as foreign centers, the authoress pays attention on a necessity to build the confidence through proper communication in investor relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Bibb S., Kourdi J., Trust matters: For Organizational and Personal Success, Palgrave Macmillan, 2004, s.121-131.
 2. 2) Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 89-109.
 3. 3) Bruce W., New Dimension in Investor Relations, John Wiley & Sons, New York 1997, s. 14-16.
 4. 4) Di Piazza S.A., Eccles R.G., Building Public Trust, John Wiley & Sons Inc., New York 2002, s. 88-113, 14-24.
 5. 5) Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Phillips D.M.H., The Value Reporting Revolution, John Wiley & Sons Inc., New York, 2001, s. 190-191.
 6. 6) Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1997, s. 17.
 7. 7) Gabarro J.J., The Development of Trust, Influence, and Expectations, [w:] Interpersonal Behavior: Communication and Understanding in Relationships, Athos A.G., Gabarro J.J. (eds.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1978, s. 290-303.
 8. 8) Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła przedsiębiorstwa, Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 192-194.
 9. 9) Morgan R.M., Hunt S.D., The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", vol. 58, 1994, s.25.
 10. 10) Nooteboom B., Trust: forms, foundations, functions and figures, Edward Elgar, Northampton 2002, s. 95.
 11. 11) Pawłowski M., Komunikacja korporacyjna to narzędzie zwiększania wartości przedsiębiorstwa, ,,Parkiet", 14.04.2008.
 12. 12) Patel S.A., Dallas G., Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results -United States, Standard & Poor's, New York 2002, s. 12-14.
 13. 13) Ryan T., Chad J., Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. 2005, s. 5.
 14. 14) Socha J., Rynek - giełda - inwestycje, Olympus, Warszawa 2001, s. 54-55.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu