BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołdek Andrzej
Title
OFE - multifundusze w Polsce
Multifunds in Poland
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 62-71, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych
Pension funds, Open-ended investment companies, Open pension funds' investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do polskiego systemu emerytalnego zostaną wprowadzone multifundusze. W artykule zostały zaprezentowane argumenty ośrodków akademickich rekomendujących wysokie zaangażowanie w aktywa ryzykowne w początkach kariery, i jego redukcję wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego, zgodnie ze strategią life-cycle. Autor zwraca uwagę, że mimo iż fundusze emerytalne działają w Polsce od dziesięciu lat, świadomość klientów i ich znajomość reguł procesu zabezpieczenia emerytalnego są wciąż niskie, a oferowana im strategia inwestycyjna jest bardzo konserwatywna. Warunkiem osiągnięcia wyższej efektywności systemu jest zapewnienie właściwej dywersyfikacji aktywów ryzykownych. (abstrakt oryginalny)

It is very probable that multifunds would be introduced to the Polish pension system. In the article were presented the arguments of academic centers recommending the high commitment in risky assets at career beginnings, and its reduction together with the pension age approaching, according to the life-cycle strategy. Despite that pension funds are acting in Poland for ten years − stresses the author – the customers’ consciousness and their acquaintance of the pension protection process rules are still low, and the investment strategy offered by that funds is very conservative. The assurance of proper diversification of risky active bodies is the condition to achieve higher effectiveness of the system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Ameriks J., Zeldes S., How Do Household Portfolio Shares Vary with Age, Working Paper, Columbia University, 2000 (niepublikowany artykuł).
 2. 2) Benartzi S., Excessive Extrapolation and the Allocation of401(k) Accounts to Company Stock, “Journal of Finance", vol. 56, 2001.
 3. 3) Boudreau B., Cultice N., Lifestyle strategies for defined contribution plans, Morgan Stanley Dean Witter Global Pension Group, July 1999.
 4. 4) Brinson G., Singer B., Beebower G., Determinants of Portfolio Performance II. An Update, FAJ, vol. 47, No 3, 1991.
 5. 5) Campbell J., Viceira L., Strategic Asset Allocation Portfolio Choice for Long Term Investors, Oxford University Press 2002.
 6. 6) Default Investment Options In Defined Contribution Plan: A Simple Comparison, Watson Wyatt Insider, March 2007.
 7. 7) Herman C., Setty K., Age isn't everything: why risk tolerance still matters in target-date funds, ,,Old Mutual", March 2008.
 8. 8) Ibbotson R., Kaplan P., Does Asset Allocation Policy explain 40, 90, 100 percent of performance, FAJ, vol. 56, 2000.
 9. 9) Ibbotson R., Mosce A., Milevsky M., Chen P., Zhu K., Lifetime Financial Advice: Human Capital, Asset Allocation, and Insurance, Research Foundation of CFA Institute Publications, April 2007.
 10. 10) Rekomendacje zmian w zakresie ograniczeń inwestycyjnych OFE z uwzględnieniem zwiększenia możliwości ekspozycji na ryzyka rynków zagranicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, 7 marca 2008.
 11. 11) Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, 2008.
 12. 12) Managed Accounts: Are they a better Asset Allocation Solution for Defined Contribution Plans, Watson Wyatt -"What if".
 13. 13) Malkiel B., A Random Walk Down Wall Street, Horton, New York-London, 2004.
 14. 14) Pension Alert, Special Edition, JP Morgan, July 2008.
 15. 15) Poterba J., Rauh J., Venti S., Wise D., Reducing Social Security PRA Risk at the Individual Level - Life-cycle Funds and No-loss Strategies, 8th Annual Conference of the Retirement Research Consortium, Pathways to a Secure Retirement, Washington, August 2006.
 16. 16) Van Derhei J., The impact of the financial crisis on workers retirement security, Testimony for the House and Labor Committee, EBRI, October 2008.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu