BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Jak zbudować nową markę?
How to build new brand?
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 72-79, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Marka produktu, Marka, Marka przedsiębiorstwa
Product brand, Brand, Enterprise's brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dlaczego tylko nieliczne nowe marki wprowadzane na rynek odnoszą sukces? Istnieje szereg reguł dotyczących kreowania marek i zarządzania nimi, jednakże większość z nich nie ma charakteru uniwersalnego. Dlatego też przyjmując własną ścieżkę kreowania marki należy pamiętać, że istotą brandingu jest spełnianie obietnic. W branży naftowej dominuje koncepcja tożsamości monolitycznej (nazywana również opcją korporacyjną), ale stosuje się również koncepcję „dom marek” (branded). Taką koncepcję przyjął Polski Koncern Naftowy Orlen, rozpoczynając w 2005 roku wprowadzanie na rynek ekonomicznej marki stacji paliw. Artykuł prezentuje dylematy wyboru i drogi dojścia do powołania marki Bliska, której w roku 2008 przyznano 33 miejsce w gronie najbardziej wartościowych polskich marek. (abstrakt oryginalny)

Why do only few new brand introduced on the market bring back success? Nowadays exist various rules concerning the brand creation and management, but the majority of them has not universal nature yet. Therefore choosing the own path of mark creating one should remember, that the essence of branding is to fulfill promises. In the oil trade predominates a monolithic identity conception (called also corporate option), but the „house of brands” conception is complied also. Such conception accepted the Polish Oil Company Orlen at the beginning of the year 2005, introducing on the market an economic brand of refilling stations. The article presents the dilemmas of choice the name, and the ways of creating the new brand Bliska, which one in the year 2008 was situated at 33rd place amongst the most valuable Polish brands. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Marki polskie - Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita" 10.12.2008, dodatek, s. 6.
  2. 2) Olins W., Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Biblioteka Akademii Marek, Seria „Gospodarka pod własną banderą", Warszawa 2004, s. 172.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu