BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielaszek Marcin, Świderska Gertruda Krystyna, Warowny Paweł
Title
Najlepsze praktyki w rachunkowości zarządczej
The best practices in managerial accountancy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 3, s. 89-93, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość, Standardy rachunkowości
Management accounting, Accounting, Accounting standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia badania, których celem była kompleksowa analiza systemu rachunkowości zarządczej wybranego przedsiębiorstwa, pod kątem zidentyfikowania stosowanej w nim najlepszej praktyki. Uznano, że badane przedsiębiorstwo wyjątkowo efektywnie wykorzystuje synergię integracji zastosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej. Wybrane przedsiębiorstwo jest jednym z liderów rynku słonych przekąsek w Polsce. Mimo bardzo potężnej konkurencji od kilku lat utrzymuje swoją pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research presented in the article was a complex analysis of the managerial accountancy in an selected enterprise, and next to identify the best practice applied in that company. The researchers has recognized that the investigated enterprise make exceptionally effective use of the managerial accountancy adapted tools synergy. This company is one of the snacks market leaders in Poland. In spite of very strong competition, since some years maintain its position on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Atkinson A., Kaplan R.S., Young M., Management Accounting, Prentice Hall, 2003.
  2. 2) Horvath & Partners, Beyond Budgeting umsetzen - Erfolgreich planen mit Advanced Budgeting, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004.
  3. 3) Badania własne Świderskiej G., Warownego P., Rybarczyka K., Pielaszka M., Borowskiego Sz., [w:] Raport z badań własnych pod kierunkiem G.K. Świderskiej, Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, SGH, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu