BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szablewski Andrzej
Title
Co sugeruje hipoteza przemienności rynków?
What does the hypothesis of markets changeability suggests?
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 24-30, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza rynku, Rynek pieniężny, Rynek surowców, Zachowania rynkowe, Rynek kapitałowy
Market analysis, Money market, Materials market, Market behaviour, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Historyczne doświadczenia związane z migracją kapitału między rynkami, regionami i krajami świata, sektorami oraz przedsiębiorstwami, w poszukiwaniu najbardziej atrakcyjnych, ponadprzeciętnych stóp zwrotu, wskazują na potrzebę ponownej analizy hipotezy przemienności rynków. Hipoteza sugeruje bowiem gwałtowne zmiany w układzie sił popytu i podaży, a zatem i cen na globalnych rynkach: kapitałowym, towarowym i pieniężnym w przyszłości. Autor podejmuje interesującą próbę udowodnienia tej tezy. (abstrakt oryginalny)

The historical experiences connected with the capital’ migration between the markets, regions and countries, the sectors and enterprises, in search of the most attractive, higher than regular turn rates, indicate the necessity to analysis once more the hypothesis of markets changeability. Because that hypothesis suggests in the future the radical changes in the supply and demand relations, hence also of the prices on the global markets of capital, commodities and monetary. The author had taken interesting effort to prove this thesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Atali J., Une breve historic de I'avenir, Fayard, Paryz 2006.
  2. 2) De Soto H., Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2002.
  3. 3) Herman A., Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, ,,Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2(3), 2007.
  4. 4) Goldman Sachs, USA Portfolio Strategy. Turning Cash into Value, ,,Global Investment Research", 25 września 2006.
  5. 5) Potocki W., Globalna strategia budowania i zarządzania wartością - Gazprom, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, (red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz), Pol-text, Warszawa 2008, s. 483-536.
  6. 6) Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring -globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
  7. 7) Szymański Wl., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
  8. 8) Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu