BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podczarski Stanisław
Title
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych - próba identyfikacji
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 50-53, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Industrial restructuring, Restructuring of enterprises, Industrial enterprises
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. BIELSKI, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 109.
 2. E. BOJAR, M. SOSIŃSKA-WIT, Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (I), "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1, s. 19-22.
 3. E. BOJAR, M. SOSIŃSKA-WIT, Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (II), "Przegląd Organizacji" 2004, nr 3, s. 24-26.
 4. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, pod redakcją naukową R. BOROWIECKIEGO, AE w Krakowie - TNOiK, Warszawa-Kraków 1996, s. 14-16.
 5. S. GRZESIAK, Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 22.
 6. P. MATWIEJCZUK, Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11, s. 29.
 7. A. MELICH, Efektywność gospodarowania. Istota-metody-warunki, PWE, Warszawa 1980, s. 17.
 8. M. NOWICKA-SKOWRON, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 67-68.
 9. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, pod redakcją E. NOWAKA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 94-97.
 10. B. PEŁKA, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Cz. I - Określenie restrukturyzacji i procedura jej realizacji, ORGMASZ, Warszawa 1994, s. 7.
 11. H. PFOHL, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, s. 32-34.
 12. Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, opracowanie i redakcja naukowa R. BOROWIECKI, AE -TNOiK - PAN - PSB, Kraków 1997.
 13. Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, opracowanie i redakcja naukowa R. BOROWIECKI, AE - TNOiK - PAN - PSB, Kraków 1998.
 14. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Krynica, 30 IX i 1 X 1994, opracowanie i redakcja naukowa R. BOROWIECKI, AE - TNOiK, Kraków 1994.
 15. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 22-24 listopada 1996 roku, opracowanie i redakcja naukowa R. BOROWIECKI, AE - TNOiK, Kraków 1996.
 16. C. SUSZYŃSKI, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999, s. 67.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu