BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtczuk-Turek Agnieszka
Title
Tworzenie wiedzy w organizacji
Knowledge creation in an organisation
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 39-43, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Myślenie twórcze, Twórcze rozwiązywanie problemów, Wiedza
Knowledge management, Intellectual capital, Creative thinking, Creative solving problems, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kompetencje twórcze wraz z twórczym potencjałem pracowników stanowią kapitał innowacyjny, który jest istotnym elementem kapitału intelektualnego. Istnienie tego rodzaju zasobu w firmie umożliwia generowanie nowej wiedzy (w postaci innowacji), dzięki czemu następuje dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały rodzaje wiedzy z uwzględnieniem interdyscyplinarnej analizy, oraz jej znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The creative competences together with workers’ creative potential constitute the innovative capital, which is an essential element of the intellectual capital. The existence of such resource in an enterprise enable to generate the new knowledge (in form of innovation), what stimulate the dynamic development of that enterprise. In the article were discussed different kinds of knowledge including the interdisciplinary analysis, and its meaning for an enterprise development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. 2) Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 3. 3) Edvinsson L., Sullivan P., Developing a Model for Managing Intellectual Capital, „European Management Journal", 1996, nr 4.
 4. 4) Hetmański M., Kiedy informacja staje się wiedzą w społeczeństwie. Analiza epistemologiczno-socjologiczna, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI w., red. A. Łapińska, UWM, Olsztyn 2003.
 5. 5) Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 6. 6) Klug J., Stein W., Licht, Knowledge Unplugged, „The McKinsey&Company Global Survey on Know-ledge Management", Palgrave, New York 2001.
 7. 7) Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 8. 8) Nosal Cz., Umyśl menedżera, Wyd. „Przecinek", Wrocław 1993.
 9. 9) Necka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. 10) Nęcka E., Trening twórczości, Impuls, Kraków 1998.
 11. 11) Sternberg R.J., Intelligence and wisdom, [w:] Handbook of intelligence, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 12. 12) Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 13. 13) Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu