BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika
Title
Fakty i mity o kapitale intelektualnym
Facts and myths about intellectual capital
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 31-38, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Enterprise value, Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Intellectual capital management, Market value of enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał intelektualny jest kategorią złożoną, trudną do jednoznacznego zdefiniowania, która ponadto zyskała olbrzymią popularność w krótkim czasie. To sprawia, że pojawiło się w literaturze przedmiotu wiele stwierdzeń mających uzasadnienie, ale również takich, które nie znajdują potwierdzenia w badaniach i praktyce. Autorka przedstawia listę dziesięciu najbardziej popularnych stwierdzeń, z którymi się nie zgadza i faktów, które uważa za niedoceniane. (abstrakt oryginalny)

Intellectual capital is a complex category, difficult to define explicitly, which moreover in a short time attained great popularity. Then in the professional literature appeared many well grounded opinions, but also different ones, which could not be confirmed by practice and research. The author mentioned ten most popular ascertainments, with which does not agree, and also the facts in her opinion underrated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Cap Gemini Ernst & Young, Center For Business Innovation, Measuring the Future: The Value Creation Index, New York 2000.
 2. 2) Dzinkowski R., The Measurement and Management of Intellectual Capital, International Federation of Accountants, 1998.
 3. 3) Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperCollins Publishers, New York 1997.
 4. 4) Kasiewicz St., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. 5) Lev B., Intangibles. Management, Measurement, Reporting, Brooking Institution Press 2001.
 6. 6) Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 7. 7) Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. 8) Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill 1999.
 9. 9) Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital; Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, 1997.
 10. 10) Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York 1997.
 11. 11) Sullivan P.H., Value-driven intellectual capital: How to convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, New York 2000.
 12. 12) Sveiby K.-E., The New Organizational Wealth, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1997.
 13. 13) Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu