BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Zając Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kontrola kapitału intelektualnego
Control of intellectual capital
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 53-57, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Kontrola
Knowledge management, Intellectual capital, Intellectual capital management, Control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Integralną częścią zarządzania kapitałem intelektualnym jest jego kontrola. Kontroli kapitału intelektualnego nie można oddzielić od działań planistycznych. Dzięki temu kontrola zyskuje wymiar absolutny; obecny stan kapitału intelektualnego porównywany jest z zaplanowanym wzorcem. Na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją kosmetyków, autorzy prezentują możliwy do przeprowadzenia proces kontroli kapitału ludzkiego, relacyjnego i strukturalnego organizacji, poprzez określenie „wyzwań dla zarządzających”, przyjęcie mierników i wielkości docelowych. (abstrakt oryginalny)

The control of intellectual capital’ is integral part of its management. It include the supervision of current activities, as well as the final evaluation of these actions effects. The intellectual capital’ control could not be separated from planning activities. Thanks to it the control reach the complete dimension; actual condition of intellectual capital is compared with planned pattern. The example of an enterprise which manufactures cosmetics, serves for the authors to demonstrate one possible to carry out process of controlling in an organization its capital: human, relational and structural, by defining the „defiances for managers”, taking the gauges and fixed dimensions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Bornemann M., Alwert K,, The German guideline for intellectual capital reporting: method and experiences, "Journal of Intellectual Capital", 2007, Vol. 8, No. 4.
  2. 2) Claver-Cortes E., Lopez-Gamero M., Molina-Azorin J., Zaragoza-Saez P., Intellectual and environmental capital, "Journal of Intellectual Capital", 2007, 8, 1.
  3. 3) Dzinkowski R., The measurement and management of intellectual capital, "Management Accounting", 2000, 78, 2.
  4. 4) Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 107.
  5. 5) Kustra A., Sierpińska M., Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Sierpińska M. [red.] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 12.
  6. 6) Łukasiewicz G., Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Szałkowski A. [red.] Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 53.
  7. 7) Shaikh J., Measuring and Reporting of Intellectual Capital Performance Analysis,, "Journal of American Academy of Business", 2004, 4, 1/2.
  8. 8) Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 14.
  9. 9) Tan H.P., Plowman D., Hancock P., Intellectual capital and financial returns of companies, "Journal of Intellectual Capital", 2007, 8, 1.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu