BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanowicz Bogdan
Title
O wartości informacji
Information' value
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 64-69, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza wartości, Informacja, Jakość informacji
Value analysis, Information, Information quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wartość informacji oznacza pewną jej cechę jako miarę użyteczności informacji. Tak interpretowana wartość informacji jest miarą jej przydatności do osiągnięcia określonych korzyści finansowych, przy traktowaniu informacji jako towaru lub kapitału intelektualnego. W artykule przedstawiona została analiza wartości informacji w ujęciu zaproponowanym przez Bo Sundgrena, w celu zwrócenia uwagi na pewne czynniki, które przyczyniają się do kształtowania się wartości informacji. (abstrakt oryginalny)

The information’ value means its certain characteristic as a measure of that information usefulness. So interpreted value of an information indicates how suitable can it be to achieve determined financial benefits, when the information is treated as a commodity or intellectual capital. In the article is presented the analysis of information’ value as proposed by Bo Sundgren, derived from infological model of data base, in order to put attention to some factors which contribute to shape the value of an information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Cramer M., Measuring the value of information, InfoWARcon'97, Sheraton Premier, Vienna, Virginia. http://www.wias.nt/Papers/infoval.html (2003.02.12).
  2. 2) Cypriański J., Przyczyny problemów z szacowaniem wartości informacji, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, (red.) Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 14-20.
  3. 3) Garczyński S., Z informacja na bakier, Inst. Wyd. Zw. Zaw., Warszawa 1984.
  4. 4) Harmon G., The measurement of information, ..Information Processing and Management" 1984, No. 1-2, s. 193-198.
  5. 5) Langefors B., Infological Models and Information Users View, “Information Systems" 1980,1.5, s. 17-32.
  6. 6) Rzevski G., On Criteria for Assessing an Information Theory, "The Computer Journal", t. 28, No 3, s. 200-202, 1985.
  7. 7) Stefanowicz B., Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  8. 8) Sundgren B., An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
  9. 9) Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu