BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Majkowska Hanna
Title
Atrakcyjność inwestycyjna regionów w usługach
Regional attractiveness for investments in service sector
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 75-81, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Atrakcyjność regionu, Inwestycje, Konkurencyjność regionów, Alokacja kapitału, Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój regionalny
Regions attractiveness, Investment, Regions competitiveness, Capital allocation, Investing attractiveness, Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencja występuje w każdym zakątku świata, stąd wielkiego znaczenia zaczyna nabierać przestrzenny aspekt alokacji kapitału finansowego. Z tym zagadnieniem wiąże się atrakcyjność inwestycyjna regionów, którą kreują w dużym stopniu władze lokalne i inni interesariusze rozwoju lokalnego i regionalnego. Dlatego też niezbędne są studia nad atrakcyjnością inwestycyjną polskich regionów dla inwestycji w poszczególne rodzaje działalności. Artykuł prezentuje wyniki badań nt. przestrzennych aspektów konkurencyjności przedsiębiorstw, które zostały przeprowadzone w 2002 roku, a nastepnie rozszerzone i zweryfikowane ponownie w 2007 roku, w Instytucie Przedsiębiorstwa KNoP, SGH. (abstrakt oryginalny)

Competition begins to appear in every nook all over the world, then the spatial side of financial capital location commences to gain big importance. With this issue is related the attractiveness of the regions for investments, what in large extent depends on local authorities and other parts interested in local and regional developments. The article describes the results of investigations concerning spatial side of enterprises competitiveness which were conducted in the year 2002, and afterward were amplified and verified in the Institute of Enterprise, in Warsaw School of Economics (SGH). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, praca zbiorowa pod red. T. Kalinowskiego, IBnGR, Gdańsk 2005.
 2. 2) Atrakcyjność inwestycyjna, praca zbiorowa pod red. A. Kopczyka i M. Proniewskiego, WSFiZ, Białystok 2005.
 3. 3) Budner W„ Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 44.
 4. 4) Dominiak J., Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, „Przegląd Geograficzny" 2004, nr 76.
 5. 5) Dziemianowicz W., Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski - refleksje po czterech edycjach badań, „Prace i Studia Geograficzne", t. XXXV, s. 109-135.
 6. 6) Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004.
 7. 7) Gawlikowska-Hueckel K., Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw, „Polska regionów", IKnGR, Gdańsk 1999.
 8. 8) Godlewska H., Typa M., Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, „Monografie i Opracowania" nr 471, Warszawa 2001.
 9. 9) Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne", nr l (8) 2002, s. 31.
 10. 10) Großstadtvergleich. Deutsche Grossstadte im Vergleich, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, Kolonia 2004.
 11. 11) Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005, s. 137.
 12. 12) Rogoziński K., Innowacyjność i nowa taksonomia usług, „Wiadomości statystyczne" nr 3, GUS-PTS, Warszawa 2004, s. 43-55.
 13. 13) Surażska W., Liderzy lokalnego rozwoju, „Rzeczpospolita", 8 czerwca 2000.
 14. 14) Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast, IBnGR, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu