BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziukiewicz Małgorzata
Title
Efektywność programów rynku pracy (część 1)
Effectiveness of the labour market programmes (part 1)
Source
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 2, s. 46-54, wykr.
Keyword
Strategia rynku pracy, Urzędy pracy, Regionalny rynek pracy, Zróżnicowanie regionalne, Polityka rynku pracy
Labour market strategy, Labour offices, Regional labour market, Regional diversity, Labour market policy
Abstract
Autorka twierdzi, że polityka rynku pracy jest konstruowana przede wszystkim na szczeblu krajowym, co uzasadnia niewielkie terytorialne zróżnicowanie efektów zatrudnieniowych większości działających programów aktywizujących bezrobotnych. Efekty są zbliżone do siebie, ponieważ programy na rynkach lokalnych - mimo możliwości stosowania własnych, skierowanych do grup mających największe trudności w znalezieniu pracy na lokalnych rynkach pracy - są kierowane wg „odgórnych" zaleceń do grup wyodrębnionych na szczeblu krajowym. Według autorki o niewłaściwym rozdysponowaniu środków na pomoc bezrobotnym świadczy przypadek woj. mazowieckiego, w którym efektywność zatrudnieniowa (a więc liczba osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w aktywnych formach pomocy bezrobotnym) wszystkich aktywnych programów klasyfikuje to województwo na ostatnim bądź przedostatnim miejscu. Bardziej skuteczne okazały się działania urzędów pracy w rejonach o najwyższych stopach bezrobocia (w rankingach efektywności każdego z programów w 2006 r. woj. warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie plasują się w czołówce województw).

In her article, the author discussed effectiveness of individual programmes of activation of the unemployed by voivodeship (province) from the point of view of employment effectiveness. Those programmes include: support works, in-house professional preparation, public works, training and practices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu