BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gocyk Katarzyna Dorota
Title
Akcja Znaków Pokuty - Służby dla Pokoju, Aktion Suhnezeichen - Friediensdienste. Analiza działalności niemieckiej organizacji ekumenicznej w zakresie projektów wolontaryjnych w Polsce
The Analysis of Activity of German Ecumenical Organization Aktion Suhnezeichen-Friedensdienste ASF (Action Reconciliation - Service for Peace ARSP) in the Field of its Voluntary Projects in Poland
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2003, t. 4, s. 89-107, bibliogr. 22 poz.
Culture Management
Keyword
Kultura, Zarządzanie kulturą, Organizacje non-profit, Wolontariat
Culture, Cultural management, Non-profit organisations, Volunteering
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono definicję wolontariatu oraz omówiono jego formy i uregulowania prawne w Niemczech. Przedstawiono założenia ruchu Akcji Znaków Pokuty jako propagatora polsko-niemieckiego pojednania, omówiono jego działalność i długoterminowe projekty wolontaryjne w RFN, obozy letnie jako fundament działalności ruchu w NRD i ich rozwój, symbolikę i kontekst społeczny funkcjonowania ASF, sytuację formalnoprawną i strukturę finansowania oraz Grupę Inicjatywy Polskiej przy Akcji Znaków Pokuty.

The article presents the work of German ecumenical organization Aktion Suhneseichen - Friedensdienste ASF (Action Reconciliation - Service for Peace ARSP) in the field of its voluntary projects in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ankieta Reprdsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und burgerschaftlichem Engagement (Ogólnoniemiecka analiza w zakresie pracy honorowej, wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego), BFSFJ, Kohlhammer 2000.
 2. Bewerbungsunterlagen, ASF, Berlin 1999.
 3. Broszura Als Freiwillige in Gemeinschaftsdiensten (Jako wolontariusze w służbach solidarności), wydana przez A r be its kre is Lernen und Helfen im Ubersee, Bonn 1999.
 4. "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki", Deutsch-Polnische Gesellschaft-Bundesverband, Berlin, nr 57 (2001).
 5. European Value Survey 1999-2000, Uniwersytet w Tilburgu (NL), Centralne Archiwum Empirycznych Badań Społecznych (Zentralarchiv fur empirische Sozialforschung), KOln 2001.
 6. Forum 1999/2000/2001/2002, roczne sprawozdanie ASF, Berlin.
 7. Gaskin K., Smith J.D., A New Civil Europe? A Study of the Extent and Role of Volunteering, London 1997.
 8. "Gazeta Wyborcza", Agora, Warszawa, nr 202 z dn. 30.08.1996.
 9. Neubert E., Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, seria wydawnicza Forschung żur DDR-Geseltschaft, Ch. Links Verlag, Berlin 1998.
 10. Pięciak W., Jak obalono mur - Niemcy 1988-96, Oficyna Literacka, Kraków 1996.
 11. Pięciak W. (red.), Polacy i Niemcy pół wieku później, księga pamiątkowa dla M. Pszona, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 12. Pismo Bundestagu nr 14/6415 z dn. 22.6.2001 r., nr 14/7485 z dn. 14.11.2001.
 13. Recommendation of the European Parliament and of the Council on mobility within the Community for students, persons undergoing training, young volunteers, teachers and trainers, Bruksela, COM(1999) 708; 2000/0021 (COD).
 14. Salamon L., Sokołowski W., Volunteering in Cross-national Perspective, Baltimore 2001.
 15. Sprawozdanie z trzeciej konferencji drugiego Synodu EKD w dniach 26-30 kwietnia 1958 r., wydane na zlecenie Rady Kancelarii Kościoła EKD, Berlin 1958.
 16. "Tygodnik Powszechny", nr 34 (865) z dn. 22.08.1965, nr 39 (870) z dn. 26.09.1965, nr 49 (880) z dn. 5.12.1965.
 17. Ustawa o służbie cywilnej (Zivildienstgesetz ZDG) § 14 a, b, c.
 18. Ustawa o wspieraniu Wolontaryjnego Roku Społecznego (FSJ-Fórderungsgesetz), uchwalona dn. 17.08.1964 r. (BGB11 s. 640), z poprawkami w art. 18 z dn. 24.3.1997 r. (BGB1 I s. 594, 706).
 19. Ustawa o wspieraniu Wolontaryjnego Roku Ekologicznego (FÓJ-Fórderungsgesetz), uchwalona dn.17.12.1993 r. (BGBI I s. 2118), z poprawkami w art. 19 ustawy z dn. 24.03.1997 r. (BGB1 I s. 594, 706).
 20. WeiB K., Lothar Kreyssig Prophet der Versohnung (Lothar Kreyssig prorok pojednania), Wydawnictwo Bleicher, Gerlinger 1998.
 21. White Paper on Youth Policy: Consultation with Civil Society Organisations, podsumowanie AVSO, styczeń 2001.
 22. "Zeichen" nr 1/99.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu