BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marcin
Title
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego jako ważne ogniwo w rozwoju sektora MSP w Polsce
Enterprises with Participation of Foreign Capital as an Important Link in the Development of SME Sector in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 341-344, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał zagraniczny
Small business, Foreign capital
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego jako ważnego ogniwa w rozwoju sektora MSP w Polsce. Główną uwagę poświęcono analizie liczby firm z kapitałem zagranicznym, zatrudnieniu w tych przedsiębiorstwach oraz ich rentowności obrotów. W pracy podkreślono, jak ważną rolę odgrywają firmy z udziałem kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizę oparto na danych statystycznych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

The paper present the role of small and medium size enterprises with participation of foreign capital as important link in development of SME sector in Poland, h shows an important role that foreign capital plays in functioning of small and medium sector in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Raporty: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004-2006.
  2. Żołnierski A. 2007: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-200 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  3. [http//www.stat. gov.pl], GUS.
  4. [http//www.parp.gov.pl], PARP.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu