BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagórska Elżbieta, Ozimkiewicz Agata
Title
PHARE jako finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w gminach górniczych
Phare as a Source of Financing the Investment Projects Carried Out in Mining Communes
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 417-421, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Program PHARE, Górnictwo węgla kamiennego, Finansowanie inwestycji, Projekty inwestycyjne, Dotacje
PHARE Programme, Hard bituminous coal mining, Investment financing, Investment project, Subsidies
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono charakterystykę jednego z komponentów programu PL9903.01-INICJATYWA II, a mianowicie na Funduszu Dotacji Lokalnych, w ramach którego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznało dotację dla 33 projektów gminnych o łącznej wartości 9,3 mln euro. Zdecydowana większość z nich miała charakter inwestycji infrastrukturalnych.

The reform of the coal mining has introduced number of comprehensive solutions of mining communes' cooperation in the process of restructuring the sector. There are following programs supporting the reform of coal mining in Poland, which deserve particular attention: mitigating of social and regional effects of restructuring the coal mining and steel industry - PL9811-INITIATIVE, the program of counteracting negative social effects of the coal mining - PL9903.01--INITIATIVE II. The article focus on the characteristic of one component of the program PL9903.01--INITIATWE II, namely on the Local Fund Subsidy, within the confines of the Agency of the European Commission in Poland granted the subsidy for 33 communal projects worth 9,3 millions euro. By far the most of them was infrastructural investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Karbownik A., Turek M., Jędrychowski S., Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2001 r. "Wiadomości Górnicze" 2002, nr 3.
  2. Karbownik A., Pawelczyk E., Madejski A., Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000. "Wiadomości Górnicze" 2001, nr 5.
  3. Karbownik A., Turek M., Paszcza H., Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001. "Wiadomości Górnicze" 2002, nr 7-8.
  4. Knopek J.: Wsparcie reformy górnictwa węgla kamiennego realizowane w ramach programu Unii Europejskiej "PHARE-INICJATYWA II". Biuletyn Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego SA. w Katowicach, 2002, nr 5.
  5. Knopek J.: Realizacja programu Unii Europejskiej "PHARE-INICJATYWA II". Biuletyn Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego SA. w Katowicach, 2002, nr 9.
  6. Turek M., Pawelczyk E.: Koszty realizacji rządowego programy reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001. "Wiadomości Górnicze", 2002, nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu