BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz
Title
Wpływ poziomu konkurencji na efektywność działania banków spółdzielczych w Polsce - teoria i praktyka
The Impact of The Level of Rivalry on Efficiency of Cooperative Banks in Poland - Theory and Practice
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 373-379, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Efektywność banków, Konkurencja
Cooperative banks, Banks' efficiency, Competition
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił wpływ poziomu konkurencji na efektywność działania banków spółdzielczych w Polsce, jako instytucji finansowych obsługujących sektor rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

The Author the analyses dependence on the level of rivalry of the level of efficiency in the article in the sector of cooperative banks in Poland. He is resulting from obtained data that the increase in the level of rivalry was causing the drop in the sector of cooperative banks of the level of efficiency. It is necessary to underline that this relationship is strong and statistically essential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Capiga M. 2003: Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 57.
 2. Dobosz M. 2001 : Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 3. Farrel M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, nr 120, s. 25-30.
 4. Gelos R.G., Roldos J. 2002: Consolidation and Market structure in Emerging Market Banking Systems. IMF Working Paper, WP/02/186.
 5. Gospodarowicz M. 2000: Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia NBP, Zeszyt, nr 103, s. 10-14, 18-19, 27-28.
 6. Grignrian D.A., Manole V. 2002: Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis. IMF Working Paper, WP/02/146.
 7. Hempel U.S. 2002: Testing for Competition among German Banks. Discussion Paper 04/02, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank.
 8. Jackowicz K., Kurylek W. 2004: Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji. Bank i Kredyt, nr 2, s. 39.
 9. Jaworski W. L., Zawadzka Z. 2006: Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa, s. 604-611.
 10. Pawłowska M. 2005: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Materia/y i Studia NBP, Zeszyt, nr 192, s. 20-24.
 11. Rogowski G. 1998: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 61-67.
 12. Rose P. 1997: Zarządzanie bankiem komercyjnym: wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, T. 1. Związek Banków Polskich, Warszawa, s. 152-154, 418.
 13. Stępień K. 2004: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu