BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkrut Dominik, Byrka-Kita Katarzyna
Title
Stabilność indeksu ryzyka beta na GPW w okresie 1999-2006
Beta as a Market Risk Measure - Stability Test
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 185-195, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Indeks giełdowy, Giełda papierów wartościowych, Model wyceny aktywów kapitałowych, Test Fischer-Chowa, Badania naukowe
Capital market, Investment risk, Stock market indexes, Stock market, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fisher-Chow test, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mających na celu sprawdzenie możliwości przyjęcia modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model). Zbadano stabilność w czasie współczynników beta, w tym celu wykorzystano test Chowa.

In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. Three decades of academic debate haven't settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM validity. The aim of the article is to specifically verify if beta coefficients arc stable over time. In order to do that Chow's test has been applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartholdy J., Peare P.: Unbiased estimation of expected return using CAPM. "International Review of Financial Analysis" 2003, No. 12.
 2. Bruner R.F., Eades K., Harris R., Higgins R.: Best Practices in estimating the cost of capital: surrey and synthesis. "Financial Practice and Education" 1998, tom 8, nr 1.
 3. Byrka-Kita K., Rozkrut D.: Research on CAPM in Polish Capital Market vs. Tests Carried Out in Developed Capital Markets. W: Zarządzanie Finansami - Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących. Red. D. Zarzecki. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 4. Byrka-Kita K.: Metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach wschodzących. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US D. Zarzeckiego.
 5. Chow G.C.: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, vol. 28, no. 3, 1960.
 6. Damodaran A.: Investment Valuation. John Wiley & Sons, Inc., USA 1996.
 7. Graham J.R., Harvey C.R.: The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. "Journal of Financial Economics" 2001, t. 60, nr 1-2.
 8. Kuziak K.: Stabilność w czasie współczynnika beta akcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 811, Wrocław 1999.
 9. Osińska M., Stempińska J.: Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 9 (153).
 10. Sharpe W.E.: Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
 11. Sharpe W.F.: A Simplified Model of Portfolio Analysis. Management Science, January 1963.
 12. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu