BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniec Iwona, Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Title
Zarządzanie ryzykiem - moda czy konieczność?
Risk Management - Mode or Necessity?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 221-227, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w biznesie, Badania naukowe
Risk management, Business risk, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rozważania dotyczące konieczność wprowadzenia w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania ryzykiem. Zmiana ta w modelu biznesowym jest wynikiem oddziaływania warunków zewnętrznych, a więc została wymuszona poprzez dynamicznie zmieniające się otoczenie, globalizację rynków i dynamiczny rozwój technologii.

Considerations about the necessity of the implementation of risk management in enterprises are presented in this article. The change in the business model is the result of the influence of the external conditions. It was extorted through the dynamically changing environment, the globalization process and the dynamic development of the technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Standard zarządzania ryzykiem. Federation of European Risk Management Associations (c) AIRMIC. ALARM, IRM: 2002, translation copyright FERMA: 2003.
  2. Nowak A.: Controlling jako metoda zarządzania bankiem komercyjnym. Poltext, Warszawa 2000.
  3. Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  4. Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa 1998.
  5. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym. ODDK, Gdańsk 2001.
  6. Pomimo różnic regionalnych zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie staje się kluczowe dla firm ubezpieczeniowych na całym świecie - wyniki badania Tillinghast STAMFORD, Connecticut - (BUSINESS WIRE) - 4 grudnia 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu