BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Radosław, Popiołek Robert, Lesińska Karolina
Title
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii internetowych
Enterprise's Competitiveness Using Developing Internet Technology
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 420-425, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Internet
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Internet
Note
summ.
Abstract
Zdaniem autorów, stopień i zakres wykorzystywania internetu jest podstawowym czynnikiem budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają nie tylko optymalizację kosztów wytwarzania, ale i szybkie dostosowanie produkcji do zmian rynkowych. Pozwalają na łatwy dostęp do informacji rynkowej, jej rejestrację i wymianę, wspieranie pracy przedstawicieli terenowych oraz relacje z interesariuszami.

Modern information solutions allow not only for optimization of manufacturing costs, but also quick adaptation of production to market changes. They permit easy access to market information, its registration and exchange, supporting the work of sales representatives, and finally, relations with the stakeholders. With this objective Internet portal solutions are commonly used, which are based on the Internet technology. Therefore, the degree and scope of Internet application are considered an aggregate factor of establishing enterprise s competitiveness. Investments in Internet solutions are determined by the market position of the organization. That is why only the biggest enterprises can allocate more resources in the Internet than others. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci C.L. 2003: Internet Business Models and Strategies (2nd ed.). McGraw-Hill/Irwin, New York, 38-46.
 2. Bossak J.W., Bieńkowski W. 2004: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. SGH, Warszawa.
 3. Drucker F.F. 2002: Myśli przewodnie Druckera MT Biznes, Warszawa.
 4. Faulkner D., Bosman C. 1996: Strategie konkurencji. Gebethner i spółka, Warszawa.
 5. Penc J. 1999: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa.
 6. Pierścionek Z. 1996: Strategie rozwoju firmy. PWE, Warszawa.
 7. Porter M.E. 2001 a: Porter o konkurencyjności. PWE, Warszawa.
 8. Porter M.E. 2001 b: Strategy and the Internet. Harvard Business Review. III, 64.
 9. Rybak M. (red.) 2003: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa.
 10. Sieja M., Wach K. 2003: Internet jako jedna z determinant konkurencyjności firm w dobie globalizacja Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 976, 241-251.
 11. Stankiewicz M.J. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacja TNOiK, Toruń.
 12. Sznajder A. 2000: Internet as a company competitiveness growth factor at the global market. [W:] Dado J., Wiktor J. W. (red.). Marketing and Globalization. Kraków - Bańska Bystryca, 293.
 13. [www.egospopdarka.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu