BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicki Artur
Title
Stan bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw a ich sytuacja ekonomiczna
The Condition of It Systems Security in Companies and Their Economic Situation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 448-451, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Kondycja finansowa
Enterprises, Teleinformation systems security, Financial condition
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę analizy stanu zabezpieczeń systemów informatycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Stan zabezpieczeń ocenił na podstawie badań ankietowych, które dowiodły, że znaczna część przedsiębiorców zwraca uwagę na bezpieczeństwo informatyczne, nie ograniczając wydatków na zakup potrzebnego oprogramowania i sprzętu. Badania te, przeprowadził na grupie 40 przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy użyciu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

This article is an attempt to analyse the condition of computer systems security used by the companies in the Warmińsko-Mazurski province. The condition of computer system security was judged by the survey. The polls have shown that considerable part of entrepreneurs takes into consideration the condition of computer systems security without any financial limitations on buying essential computer software and hardware. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamski A. 2005: Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne. Studia Prawnicze, z. 4, 51-76.
  2. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r. 2007: GUS, Notatka informacyjna.
  3. Leszczyński T.Z. 2006: Przestępczość teleinformatyczna IP - zagrożenia bezpieczeństwa organizacji. Przestępczość teleinformatyczna. Materiały seminaryjne, 66-76.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu