BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek-Wysocka Jarosława, Świderska Jolanta
Title
Rodzaje systemów opieki zdrowotnej a wydatki na ochronę, zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej
The Types of Health Care Systems in Relation to Expenses on Health Care in some European Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 190-197, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Problemy gospodarki światowej
Keyword
Opieka zdrowotna, Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care, Health care protection, Health care financing
Note
summ.
Abstract
W pracy poddano analizie wydatki na opiekę zdrowotną w czterech różnych systemach ochrony zdrowia: społecznych ubezpieczeń obowiązkowych we Francji, państwowej ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, ubezpieczeń społeczno-prywatnych w Holandii oraz w polskim systemie, opierającym się jednocześnie na modelu ubezpieczeniowym i scentralizowanym, państwowym. (fragment artykułu)

In many countries financing health care is becoming more and more complex. In order to compare the health care spending in various countries, it is necessary first to describe their managing systems. The author of the article chose 4 European countries (Poland, Great Britain, Netherlands, France) and subjected to analysis the expenses on health care in that countries. The structure of the expenses has also been underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dymowska M., Polityka zdrowotna Francji na rozdrożu, „Polityka Społeczna" 2000.
  2. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2003.
  3. Kobza J., Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zdrowie i Zarządzanie" tom V nr 3-4/2003.
  4. Krakowińska E., Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Studia i Materiały - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006 nr l.
  5. Pietrzak A., Ryszawska-Grzeszczak B., Reforma finansowania służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, AE, Wrocław, 2003.
  6. Sobczak A., Samorządowy model ochrony zdrowia. Przegląd systemów i reform w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania" 2004.
  7. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Kraków 2003.
  8. World Health Report 2003, World Health Organization.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu