BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Maria
Title
Sfera B + R jako element systemu innowacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy
R&D Zone as an Element of the Innovating System in the Economy Based on Knowledge
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 180-189, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Problemy gospodarki światowej
Keyword
Badania i rozwój (B+R), Innowacyjność gospodarki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Research & Development (R+D), Innovation economy, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Poprawa innowacyjności procesu gospodarowania to jednocześnie zwiększenie zdolności do konkurowania gospodarki. W warunkach jednolitego ponadnarodowego i zintegrowanego systemu ekonomicznego państw Europy wzrost inwestycji w wiedzę (w PKB) i dynamicznie rozwijająca się sfera badawczo-rozwojowa są podstawowymi elementami mechanizmu rozwojowego, a tym samym systemu innowacyjnego. Chcąc podkreślić znaczenie nauki, należy uwypuklić również jej rolę w kształtowaniu świadomości społeczeństwa opartego na wiedzy. Najwyższy poziom wykształcenia i idące z nim w parze profesjonalne przygotowanie do aktywności zawodowej muszą być zgodne z kryteriami, standardami, normami oraz wartościami współczesnej globalnej gospodarki. Symbiozę nauki i praktyki gospodarczej zapewnia jedynie rozwinięta infrastruktura, m.in. klastry, parki nauki i technologiczne, których istotą działalności są sprzężenia zwrotne pomiędzy ogniwami systemu innowacyjnego oraz współdziałanie sektorów gospodarki w różnych przekrojach strukturalnych. (fragment artykułu)

The investment in knowledge and R&D zone is the basic of economy development, professions creation as well as the standard of living increase. Science, technology and innovation have become key factors contributing to economic growth in both advanced and developing economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Database on Immigrants and Expatriates, OECD, April 2005.
 2. Dumont J.C., Lemaitre G., Counting Immigrants and Expatriates: A New Perspective, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD 2004.
 3. Economic Globalization Indicators, OECD, Paris 2005.
 4. Education at a Glance: OECD Indicators 2004, OECD, Paris 2004.
 5. Estimating the Level of Investment in Knowledge across OECD Countries, [w:] A. Bounfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, Cities, 2004.
 6. Frascati M., Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Development, OECD, Paris 2002.
 7. Handbook on Economic Globalization Indicators, Chapter 4, OECD, Paris 2005.
 8. Innovative People: Mobility of Skilled Personnel in National Innovation Systems, OECD, Paris 2001.
 9. Internationalization of IndustrialR&D: Patterns and Trends, OECD, Paris 1998.
 10. Khan M., Estimating the Level of Investment in Knowledge across OECD Countries, [w:] A. Bounfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, Cities, 2004.
 11. Kukliriski A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 12. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T: Canberra Manual, OECD, Paris 1995.
 13. National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2004, Arlington, Virginia 2004.
 14. OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 15. OECD Statistics on Measuring Globalization - AFA, OECD, March 2005.
 16. Research and Development Expenditure in Industry, OECD, 2005, www.oecd.org/sti/anberd.
 17. Salt J., International Movements of the Highly Skilled, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD, 1997.
 18. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej, dokument MNil przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.
 19. Warda J., R&D Tax Treatment in OECD Countries: A 2003-2004 Update, IPW Innovation Associates INC., August 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu