BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Wykaz prac Profesor Marii Krełowskiej-Kułas
The List of Works by Professor Maria Krełowska-Kułas
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 743, s. 15-37
Keyword
Prace naukowo-badawcze, Bibliografia, Towaroznawstwo żywności, Jakość mięsa
Scientific-research work, Bibliography, Food commodities, Meat quality
Krełowska-Kułas Maria
Abstract
Przedstawiono wykaz prac Pani prof. Marii Krełowskiej-Kułas (AE w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa). Dorobek naukowy Pani profesor podzielono na kilka kategorii: - monografie, artykuły naukowe, referaty naukowe; - podręczniki i skrypty; - inne publikacje; - instrukcje wdrożeniowe; - prace naukowo-badawcze.

The list of works by Professor Maria Krełowska-Kułas (Cracow Academy of Economics, Faculty of Commodity Science) was presented. Academic achievements of professor Maria Krełowska-Kułas were divided into few categories: - monographs, scientific papers and lectures; - textbooks and course books; - other publications; - development instructions; - research works. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu