BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Profesor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996
Professor Jerzy Indraszkiewicz 1942 - 1996
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 706, s. 5-6
Keyword
Biografie, Badania naukowe, Ocena dorobku naukowego, Historia myśli politycznej, Socjologia
Biography, Scientific research, Scholarly achievements estimating, History of political thought, Sociology
Indraszkiewicz Jerzy
Abstract
Przedstawiono działalność naukowo-badawczą Pana prof. Jerzego Indraszkiewicza (AE w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych). Zainteresowania naukowe i badawcze Pana profesora związane były głównie z naukami politycznymi i socjologią.

Research activities of Professor Jerzy Indraszkiewicz (Cracow Academy of Economics, Chair of Political Science) were presented. Scientific and research interests of professor were mainly concerning the issues of political science and sociology. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu