BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bińczycki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Strategie personalne urzędów administracji samorządowej
Human Resources Strategies of Local Authority Offices
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 193-205, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Planowanie personalne, Zarządzanie personelem, Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personnel planning, Personnel management, Self-government administration, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem strategii personalnej organizacji uwzględniając urzędy administracji samorządowej. Przedstawiono wyniki badań w zakresie obejmującym budowę i realizacje strategii personalnych małopolskich urzędów gminnych..

The aim of strategic management of human resources is to indicate ways of using human resources in order to achieve an organisation’s goals. Human resources strategies are linked with the following issues: helping an organisation to acquire and retain the staff it needs; providing training, development and motivation for employees and also appropriate pay; taking steps to create and maintain appropriate relations between people and forging individual behaviour that corresponds to the aims of the organisation; the optimal use of human resources in the process of work; and maintaining a high level of professional, physical and mental well being among staff over the long term. Human resources strategies should also take into account the obligations of the organisation towards its employees, i.e., ensuring appropriate working conditions. In the article, the author discusses fundamental concepts linked with developing human resources strategies within organisations, with particular focus on non-commercial entities- local authority offices. He presents the results of studies on the structure and implementation of human resources strategies in local authority offices in the Małopolska region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo ABC, Kraków. Janowska Z. [2000], Strategia firmy a strategia personalna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 871, Wrocław.
  2. Kostera M. [1994], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
  3. Marciniak J. [2006], Standaryzacja procesów pracy zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Metody, Teoria, Przykłady, Antykwa, Kra-ków-Kluczbork.
  5. Strategia personalna firmy [2000], red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu