BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek-Śliwińska Monika
Title
Internet public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa
Internet Public Relations in the Crisis Nanagement of Enterprises
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, 2003, s. 135-142, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Internet, Public relations, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Strategia przedsiębiorstwa, System informacyjny przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne
Internet, Public relations, Crisis situations, Crisis management, Corporation strategies, Information system of enterprises, Conference materials
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest podkreślenie roli Internetu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Wyróżniono i omówiono następujące instrumenty Internetu przydatne w sytuacji kryzysowej: witryny www (World Wide Web), poczta elektroniczna (e-mail), biuletyn elektroniczny (newsletter), grupy dyskusyjne (Usenet) oraz listy adresowe ( mailing lists).

This article presents the Internet Public Relations in the crisis management. The author shows on Internet as a new tool for the managements communications of enterprise. The crisis management author explored across the own audits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beliczyński J.: Specyfika działań public relations mediów elektronicznych, [w:] Tworzydło D. (red.): Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003.
  2. Black S.: Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  3. Herbst D.: Das profesionelle Ixl Internet-PR, Cornelsen Verlag, Berlin 2001.
  4. Smektała T.: Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2001.
  5. M. Kaczmarek-Śliwińska, Sytuacje kryzysowe a działania public relations w Internecie, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
  6. M. Kaczmarek-Śliwińska, Internet Public Relations międzynarodowych koncernów, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  7. Mitroff L, Pearson C.: Zarządzanie sytuacją kryzysową czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
  8. Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Wrocław 2000
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu