BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata
Title
Analiza opłacalności inwestycji zagranicznych w formie przejęcia przedsiębiorstwa
Profitability Analysis of Foreign Investment in the Form of Acquisition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 395-403, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Przejęcie przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Foreign investment, Corporate acquisitions, Business valuation method
Note
summ.
Abstract
Poruszono tematykę wyceny procesu przejęcia, która jest pojęciem szerszym od wyceny kandydata do przyjęcia. Objęła ona zarówno analizę i wycenę kandydata, jak i ocenę wpływu dokonywanej transakcji na łączną wartość obu podmiotów po jej zrealizowaniu. Omówiono także kwestię motywów przejęcia (które są jednocześnie motywami BIZ - Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne), które są dla nabywcy źródłami wartości dodanej determinującymi wybór metod wyceny kandydata do przejęcia.

The existing literature on international activity seems to suggest that acquisitions and mergers have become to a large extant a dominant mode of foreign direct investment (FDI). The article discusses the problem of the acquisition process valuation which is a wider concept than the valuation of acquired company. It encompasses both the analysis and the valuation of the taking over company and the impact of the acquisition on the total value of both companies - buying and acquired. Therefore the decision about the acquisition requires not only the appraisal of profits, which are reflected in the growth of the buying company market value and the acquired company market value, but also the appraisal of costs which are equal to purchase price. The paper also identifies acquisition motives (which are at the same time FDI motives). The motives are sources of the added value for the buyers determining the choice of the valuation method. The fundamental valuation method of the company is the discounted cash flow method. The other methods as the multiplication and assets based methods supports only the valuation process and beyond their informative contribution, they are used mainly to the valuation of the company from the acquired company's standpoint. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami. T. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 2. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Frąckowiak W.: Analiza opłacalności nabycia. W: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 5. Frąckowiak W.: Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 6. Helin A., Zorde K.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Wydawnictwo KOMPAP SA, Warszawa 1998.
 7. Hooke J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998.
 8. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Karaszewski W.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Wydawnictwo TNOi" Toruń 2004.
 10. Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 11. Machała R.: Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm. Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2005.
 12. Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 13. Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2001.
 14. Zarzecki D.: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu