BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Manikowski Arkadiusz
Title
Analiza metod uwzględniania ryzyka w ocenie inwestycji
Risk in Investment Valuation - Methods Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 429-441, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Metodologia oceny efektywności inwestycji, Zarządzanie finansami, Ryzyko inwestycyjne, Metody statystyczne, Analiza porównawcza
Methodology of efficiency evaluation of investment, Financial management, Investment risk, Statistical methods, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono metody uwzględniania ryzyka w ocenie inwestycji. Poddano analizie metody w świecie bez ryzyka. Autor zaliczył do nich metody wykorzystujące równoważniki pewności oraz metody bazujące na prawdopodobieństwach arbitrażowych. Analiza porównawcza tych metod przeprowadzona została na przykładzie liczbowym. (abstrakt oryginalny)

Presented article deal with methods which regards risk in valuation of investment. Only methods in a risk-neutral environment was concerned. Among this: certainty equivalent method and arbitrage method. Compare analysis this method was realized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. 2 tomy, PWE, Warszawa 2000.
  2. Luenberger D.G.: Investment Science. Oxford University Press, 98.
  3. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1999.
  4. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu