BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lew Grzegorz
Title
Kontrola w systemie motywacyjnym przedstawicieli handlowych
The Control in Motivation System of Sales Representatives
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 241-246, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Kontrolne funkcje zarządzania, Motywowanie pracowników, Pośrednictwo handlowe, Kontrola wewnętrzna
Control function of management, Motivating employees, Trade intermediary, Internal control
Note
summ.
Abstract
W działach sprzedaży przedsiębiorstw czynnik ludzki odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego właściwy sposób motywowania nabiera istotnego znaczenia. W artykule omówiono pojęcie kontroli oraz przedstawiono jej rodzaje. Scharakteryzowano również istotę pracy i motywowanie przedstawicieli handlowych

In order to improve the efficiency among employees in many enterprises, the motivation systems based on the work effects have been implemented. Such system can work effectively under one condition that all the ways of measurement of work effects will be introduced simultaneously. The control which uses the right measurements enables the proper functioning of this system. The article presents various application possibilities of different ways of control to assess the work of sales representatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  2. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004.
  3. Lew G., Potrzeby ewidencyjne systemu motywacyjnego przedstawicieli handlowych, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, AE, Wrocław 2007.
  4. Lew G., Potrzeby informacyjne controllingu w obszarze sprzedaży przedsiębiorstwa handlowego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 4, INFOR, Warszawa.
  5. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  6. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  7. Szczepankowski P., Kontrola i controlling; [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
  8. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu