BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Michał Jerzy
Title
Identyfikowanie obiektów kosztowych w rachunku kosztów działań
Identification of Cost Objects in Activity Based Costing
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 203-209, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Koszty, Rachunek kosztów działań, Koszty w przedsiębiorstwie
Costs, Activity Based Costing (ABC), Costs in companies
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicję obiektu kosztowego oraz typy obiektów kosztowych. Omówiono rozwiązania wspierające identyfikowanie typów obiektów kosztowych oraz gromadzenie niezbędnych informacji o obiektach kosztowych przy projektowaniu systemów kalkulacji bazujących na działach.

The paper presents selected solutions that support an identification of cost objects at projection of Activity Based Costing systems. The article indicates cost objects information which should be gathered. The author is linking to Universal Modeling Language - UML and Entity - Relationship Models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barker R., Modelowanie związków encji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  2. Elmasari R., Navathe S.В., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice 2005.
  3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Systemy baz danych. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
  4. Kowalski M., Modelowanie kosztów obiektów kosztowych w rachunku kosztów działań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, AE, Wrocław 2007.
  5. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
  6. Obiektowy rachunek kosztów działań: koncepcja i wykorzystanie, red. G.K. Świderska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  7. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Activty Based Costing, Difin, Warszawa 2005.
  8. Szychta A., Etapy i zasady projektowania rachunku kosztów działań, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 1999, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu