BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej
Title
Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności
A Structural Approach to the Real Estate Market - an Attempt to Classify Elements and Interdependencies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 17-34, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Struktura rynku, Analiza rynku, Popyt, Podaż
Real estate market, Market structure, Market analysis, Demand, Supply
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania struktury rynku nieruchomości zarówno w warunkach subiektywnych jak i obiektywnych. Zwrócono uwagę na instytucje przyczyniające się do popytu i podaży na rynku nieruchomości. Analizę uzupełniono graficznym obrazem poszczególnych punktów omawianych w pracy.

This paper attempts to identify the structure of the real estate market in both subjective and objective terms. The paper looks at the institutions involved in demand on this market, as well as those involved in supply. Alongside his investigation of the market structure, the author also includes a short description of elements of the real estate market, and points to their interdependency. The verbal analysis is complemented by a graphical representation of the detailed points discussed in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza rynku - Systemy i mechanizmy, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 2. Brzeski WJ "Rynek nieruchomości -jaki jest, a jaki być powinien, "Tygodnik Budowlany", nr 34.
 3. Brzeski WJ., Dobrowolski G., Sędek S., Vademecumpośrednika nieruchomości, KIN, Kraków 1996.
 4. Dębniewska M., Tkaczuk M., Finanse w obrocie nieruchomościami, ZCO, Olsztyn-Zielona Góra 1998.
 5. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice-Hall, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Maciejowski S., Rynek nieruchomości i jego struktura (wybrane problemy) [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 9. Nowacki A., Rola developera w procesie inwestycyjnym, Zeszyty Naukowe, AE w Poznaniu, Poznań 1996, nr 231.
 10. Problemy inwestowania i rynku nieruchomościami, Księga jubileuszowa dla uczczenia urodzin Profesora Leszka Kalkowskiego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 11. Stefaniak A., Nieruchomości w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza "Transit", Warszawa 1998.
 12. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu