BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowicz Krzysztof
Title
Determinants of winning and losing persistence in the Polish banking sector
Source
Bank i Kredyt, 2009, nr 3, s. 5-23, bibliogr. 19 poz.
Keyword
System bankowy, Rynki wschodzące, Transformacja bankowości
Banking system, Emerging markets, Banking transformation
Note
summ.
Abstract
W artykule zbadano przyczyny sukcesów i klęsk w polskim sektorze bankowym w latach 1994-2005. Empirycznie zweryfikowano 4 hipotezy. Wiążą one utrzymanie przekształceń w sektorze bankowym tak z siłą rynku, jawnością informacji, strukturą własnościową , jak i z różnymi profilami banków - operacyjnym i ryzyka. Estymacja modelu probitowego prowadzi do konkluzji, że w Polsce siła rynku w powiązaniu z rozwojem kanałów dystrybucyjnych i jawnością informacji czyni bardziej prawdopodobnym szanse utrzymania trwałości przekształceń przez zapobieganie utracie trwałości wystąpienia. Ponadto kontrolowane przez obcy kapitał banki mają większą szansę powtórzyć sukces i zapobiec następnemu niepowodzeniu. Obraz przekształceń w polskim sektorze bankowym jest wykrzywiony przez wynagrodzenia bankowej kadry zarządzającej, szczególnie przez unikanie wykazywania małych strat.

The article explores the reasons for winning and losing persistence in the Polish banking sector in the 1994-2005 period. It empirically verifies four hypotheses. They associate the performance persistence with market power, informational opacity, ownership structure, as well as with different operational and risk profiles of banks. Estimation of probit models led to the conclusion that in Poland market power related to the developed distribution channels and informational opacity make winning persistence more likely while preventing losing persistence from occurring. Furthermore, foreign-controlled banks have more chances to succeed repeatedly and avert subsequent failures. The picture of performance persistence in the Polish banking sector is biased by banks' earnings management, especially by the avoidance of reporting small losses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agostino M., Leonida L., Trivieri F. (2005), Profit persistence and ownership: Evidence from the Italian banking sector, Applied Economics, Vol. 37, Is.14, pp. 1615-1621.
 2. Beatty A.L., Bin Ke, Petroni K.R. (2002), Earnings management to avoid earnings declines across publicly and privately held banks, The Accounting Review, Vol. 77, No. 3, pp. 547-570.
 3. Berger A.N., Bonime S.D., Covitz D.M., Hancock D. (2000), Why are bank profits so persistent? The roles of product market competition, informational opacity, and regional macroeconomic shocks, Journal of Banking and Finance, Vol. 24, pp. 1203-1235.
 4. Carhart M.M. (1997), On persistence in mutual fund performance, The Journal of Finance, Vol. LII, No.1, pp. 57-82.
 5. Cebenoyan A.S., Cooperman E.S., Register C.A. (2004), S&L performance persistence, moral hazard and market discipline, Managerial Finance, Vol. 30, No. 9, pp. 56-69.
 6. Chevalier J., Ellison G. (1996), Are some mutual fund managers better than others? Cross-sectional patterns in behavior and performance, NBER Working Paper Series, No. 5852.
 7. Dharma A. (2007), Inter-DRG resource allocation in a prospective payment system: A stochastic kernel approach, Health, Econometrics and Data Group, The University of York, Working Paper 07/21.
 8. Huij J., Verbeek M. (2007), Cross-sectional learning and short-run persistence in mutual fund performance, Journal of Banking and Finance, Vol. 31, No. 3, pp. 973-997.
 9. Ioannides Y. M., Overman H.G. (2003), Zipf's law for cities: An empirical examination, Regional Science and Urban Economics, Vol. 33, Is. 2, pp. 127-137.
 10. Jackowicz K., Kurylek W. (2005), Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, No. 64, pp. 63-84.
 11. Jackowicz K. (2006), Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce, Problemy Zarządzania, No. 4, pp. 7-18.
 12. Jackowicz, K. (2008a), Performance persistence of banking sector in Poland, in: A.Z. Nowak, B. Glinka (eds.), Management Qualitative and Quantitative Research, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 118-128.
 13. Jackowicz K., Kozłowski L. (2008b), Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego, in: L. Dziawgo (ed.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 325-334.
 14. Jorge Moreno J. de (2006), Regional regulation analysis of performance in Spanish retailing, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 34, No. 10, pp. 773-793.
 15. Neely M.C., Wheellock, D.C. (1997), Why does bank performance vary across states?, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, March/April, pp. 27-40.
 16. Quah D. (1997), Empirics for growth and sistribution; stratification, polarization and convergence clubs, Centre for Economic Performance Discussion Paper No. 324.
 17. Pellegrini G. (2002), Proximity, polarization, and local labour market performances, Network and Spatial Economics, Vol. 2, Is. 2, pp. 151-173.
 18. Roland K.P. (1997), Profit persistence in large US bank holding companies: An empirical investigation, Comptroller of the Currency Economics Working Paper 97-2.
 19. Shrieves R.E., Dahl, D. (2003), Discretionary accounting and the behavior of Japanese banks under financial duress, Journal of Banking and Finance, Vol. 27, pp. 1219-1243.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu