BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szapiel Jolanta
Title
Problem agenta a przeobrażenia instytucjonalne dotyczące wynagradzania menedżerów zagranicznych i polskich spółek giełdowych
Agent Problem and Changes of Institutions Relating to the Salary of Managers of Foreign and Polish Stock Market Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 639-655, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Problemy gospodarki światowej
Keyword
Spółki giełdowe, Akcjonariusz, Ochrona interesów akcjonariuszy, Płace menedżerów
Stock market companies, Shareholders, Protection of shareholders, Managerial wages
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę empirycznej weryfikacji problemu agenta w obrębie systemu wynagrodzeń w zagranicznych i polskich spółkach giełdowych. Udało się wykazać, że system wynagrodzeń jest istotnym obszarem konfliktu interesów między akcjonariuszami i menedżerami. W zmniejszeniu, czy wręcz wyeliminowaniu, problemu agenta dużą rolę mogą odegrać zmiany w światowych instytucjach dotyczących wynagradzania menedżerów spółek giełdowych. Konsekwencją tych zmian bowiem jest powstanie spójnego i kompleksowego zbioru instytucji normujących kwestie wynagradzania menedżerów spółek giełdowych. (fragment artykułu)

According to agency theory the incentive contracts should align the interests of corporate managers and shareholders. The purpose of this paper is to test the hypotheses of agency theory in stock market companies. The author tries to prove in particular the effect of institutional changes on the efficiency of managerial compensations which is measured by the value of the corporation's shares and the shareholders gains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brycki G., Najlepiej być bankierem. Zarobki niektórych menedżerów są większe niż amerykańskiego superinwestora Warrena Buffetta, „Rzeczpospolita" 2003 nr 139.
 2. Czy członkowie zarządów w Niemczech zarabiają za dużo?, „Zarządzanie na Świecie" 2001 nr 11.
 3. Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review" 1983nr 8.
 4. Fama E., Agency Problems and the Theory of the Firm, „Journal of Political Economy" 1980 nr 88.
 5. Hart O., Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford University Press, London 1995.
 6. Hermalin B., Weisbach M., The Effects of Board Composition and Direct Incentives on Firm Performance, „Financial Management", Winter 1999.
 7. Jensen M.C., Self-interest, Altruism, Incentives and Agency Theory, „Journal of Applied Corporate Finance" 1994 nr 7.
 8. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, „Journal of Financial Economies" 1976 nr 3.
 9. Jensen M.C., Murphy K., Performance Pay and Top - Management Incentives, „Journal of Political Economy" 1990 nr 98.
 10. Jensen M.C., Fama E., Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics" 1996 nr 26.
 11. Karpiński S., Świderek T., Opcje menedżerskie nie zawsze motywują. Spółki giełdowe. Jak wynagradzać zarządy i rady nadzorcze, „Rzeczpospolita" 2002 nr 146.
 12. Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, „American Economic Review" 1973 nr 2.
 13. Masulis R.W., The Dept/Equin Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.
 14. North D.C., Transaction Costs, Institutions and Economic History, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter (ed.), The New Institutional Economics, Tübingen, Mohr 1991.
 15. Rudolf S., Płaszczyzny nadzoru właścicielskiego a efektywność spółek, [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 16. Shleifert A.S., Vishny R., A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance" 1997 nr 52.
 17. Stiglitz J.E., Principal and Agent, [w:] The New Pa/grave Dictionary ofEconomis, Macmillan, London 1987.
 18. Szapiel J., Struktura własności a efektywność nadzoru korporacyjnego, [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 19. Weston F.E., Siu J.A., Johnson A., Takeovers, Restructuring and Corporate Governance, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall 2001.
 20. WiersemaM, Holes AT the Top-Why CEO Firings Backfire, „Harvard Business Review" 2002 nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu