BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalisiewicz Agnieszka
Title
Influence of outflow of Polish citizens on the labour market and the development of entrepreneurship in Poland. Assessment attempt
Source
Bank i Kredyt, 2009, nr 3, s. 25-46, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek pracy, Rozwój przedsiębiorczości, Emigracja zarobkowa
Labour market, Entrepreneurship development, Economic emigration
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest opisanie wpływu emigracji zarobkowej polskich obywateli na zatrudnienie w przedsiębiorstwach i rozwój przedsiębiorstw w Polsce w 2007 roku. Ocena została przeprowadzona na podstawie badań 6 100 losowo wybranych przedsiębiorstw z całej Polski. Badania te przeprowadzono w maju i czerwcu 2008 roku. Rezultaty badań pokazują, że wystapił znaczący niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy w Polsce. Jednakże emigracja zarobkowa Polaków nie była jedynym powodem niewystarczającej liczby zatrudnionych w niektórych sektorach gospodarki. Niedobór ten dotychczas nie ograniczał znacząco możliwości rozwoju przedsiębiorstw.

The aim of the article is to describe the influence of paid emigration of Polish citizens on employment in enterprises and enterprise development in Poland, in the year 2007. The assessment has been prepared on the basis of survey of 6,100 randomly selected enterprises in the whole country, conducted in May and June 2008. The results of the survey showed that there was a considerable shortage of skilled workers with vocational and technical education at the labour market in Poland. However, paid emigration of Poles was not the only reason for the lack of employees in some sectors of economy. The shortage did not significantly limit possibilities of enterprise development until now. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijak J., Kaczmarczyk P., Kicinger A., Kloc-Nowak W., Napierała J. (2008), Poland, in: E. Hönekopp, H. Mattila (eds.), Permanent or circular migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe, IOM, Budapest, pp. 149-182.
 2. Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki (2008), Wpływ emigracji na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 3. Cieślak-Wróblewska A. (2008), Łódzkie najlepsze w zdobywaniu środków z Unii, Rzeczpospolita, 23.08.2008, p. B4.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2006), Biuletyn Statystyczny, Warszawa.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2007), Biuletyn Statystyczny, Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2008a), Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2008b), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2008c), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku, Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2008d), Rocznik Demograficzny 2008, Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2008e) Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r., GUS, Warszawa.
 11. Kloc-Nowak W. (2007), Migration and employment of migrants, in: M. Kupiszewski (ed.), Demographic developments, labour markets and international migration in Poland - policy challenges, Working Paper No. 3/2007, Central European Forum for Migration and Population Research, Warszawa, pp. 34-47.
 12. KPMG (2008), Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie?, Warszawa.
 13. Ministry of Economy (2008), Poland 2008. Report Economy, Warsaw.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Warszawa.
 15. Ośrodek Badań nad Migracjami (2007), Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce. Badanie eksperckie Delphi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 16. Rõõm T. (2008), Migration - Estonian experience, paper presented at the conference "Emigration and development of enterprises" in the Ministry of Economy in Warsaw on 27th October 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu