BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymoczko Izabela
Title
Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym
Source
Bank i Kredyt, 2009, nr 3, s. 71-91, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ryzyko walutowe, Ryzyko kursowe, Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty pochodne
Currency risk, Exchange risk, Risk management, Derivatives
Note
streszcz.; w załaczniku: Formularz ankiety NBP dotyczący zarządzania ryzykiem walutowym przez przedsiębiorstwa.; Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy (Narodowego Banku Polskiego). Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie NBP.
Abstract
Celem pracy jest określenie, w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem walutowym, i ustalenie, jakie czynniki wpływają na skłonność do stosowania instrumentów zabezpieczających. Przeprowadzone badanie wykazało, że w Polsce około 50% przedsiębiorstw zabezpiecza swoje pozycje walutowe przed zmianą kursu waluty. Przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują do tego instrumenty pochodne, wspierając się naturalnymi metodami zarządzania ryzykiem. Wykazano, że wykorzystanie instrumentów pochodnych zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości podmiotu, wzrostem wielkości ekspozycji na ryzyko, spadkiem ograniczenia finansowego i spadkiem cash flow pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w artykule wyniki empiryczne uzyskano w rezultacie analizy danych jednostkowych pochodzących z ankiety rocznej Narodowego Banku Polskiego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allayannis G., Oflek E. (2001), Exchange Rate Hedging: Financial versus Operational Strategies, The American Economic Review, Vol. 91, No. 2.
 2. Alkeback P., Hagelin N., Pramborg B. (2006), Derivative usage by non-financial firms in Sweden 1996 and 2003: what has changed?, Managerial Finance Vol. 32, No. 2.
 3. Bartram S.M., Brown G.W., Fehle F.R. (2006), International Evidence on Financial Derivatives Usage, AFA 2004 San Diego Meetings, Working Paper Series.
 4. Bennett D. (2000), Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Borsum Ø.G., Ødegaard B.A. (2005), Currency hedging in Norwegian non-financial firms, Economic Bulletin, Q3.
 6. Czepielewska-Kałka K. (1997), Transakcje hedgingowe, Bank i Kredyt, nr 6.
 7. Douch N. (1996), Managing Foreign Exchange Risks, International Chamber of Commerce, Paris.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2007), Biuletyn Statystyczny, nr 2, Warszawa.
 9. Kalinowski M. (2007), Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 10. Lewandowski D. (1995), Analiza rynku walutowego, Olympus, Warszawa.
 11. Loderer C., Pichler K. (2000), Firms, do you know your currency risk exposure? Survey results, Journal of Empirical Finance, No. 7.
 12. Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa.
 13. Narodowy Bank Polski (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa.
 14. Narodowy Bank Polski (2005), Rozwój systemu finansowego w Polsce, Warszawa.
 15. Narodowy Bank Polski (2007), Rozwój systemu finansowego w Polsce, Warszawa.
 16. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 18. Zając J. (2002), Polski rynek walutowy w praktyce, KE Liber, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu