BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliński Andrzej
Title
Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca
Source
Bank i Kredyt, 2009, nr 3, s. 93-118, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Umowa kredytowa, Asymetria informacji, Modele kosztownej weryfikacji
Credit agreement, Information asymmetry, Costly State Verification (CSV)
Note
streszcz.
Abstract
W artykule dokonano próby wyjaśnienia przyczyn tego, że standardowa umowa kredytowa jest tak powszechnie spotykanym kontraktem dłużnym. Rozumowanie oparto na kilku ważniejszych modelach finansowych zaliczanych do grupy modeli kosztownej weryfikacji. W rozważanych modelach wykazuje się - za pośrednictwem formalnego - dowodu, że kredyt jest optymalną umową dłużną w warunkach kosztownej weryfikacji przez kredytodawcę rzeczywistych wyników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szczegółowej analizie poddano cztery modele opisujące relację kredytodawca - kredytobiorca: model pełnej symetrii informacyjnej, model kosztownej weryfikacji w warunkach asymetrii informacji, model kosztownego wymuszenia płatności oraz model heterogenicznych ocen zwrotu z przedsięwzięcia. Okazuje się, że standardowa umowa kredytowa jest efektywna zarówno ex ante, jak i ex post w warunkach asymetrii informacji, kosztownej weryfikacji wyników przedsięwzięcia oraz kosztownego wymuszenia sądowego. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby była to optymalna umowa dłużna. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attar A., Campioni E. (2003), Costly State Verification and Debt Contracts: A Critical Resume, Research in Economics, Vol. 57, s. 315-343.
 2. Border K., Sobel J. (1987), Samurai Accountant: A Theory of Auditing and Plunder. Review of Economics Studies, Vol. 54, No. 4, s. 525-540.
 3. Carlier G., Renou L. (2005), A Costly State Verification Model with Diversity of Options. Economic Theory, Vol. 25, s. 497-504.
 4. Cho I., Kreps D. (1987), Signaling Games and Stable Equilibria, Quarterly Journal of Economics, Vol. 102, No. 2, s. 179-222.
 5. Choe C. (1998), A Mechanism Design Approach to an Optimal Contract Under Ex Ante and Ex Post Private Information, Review of Economic Design, Vol. 3, s. 237-255.
 6. Freixas X., J.-C. Rochet J.-C. (1997), Microeconomics of Banking, The MIT Press, Cambridge.
 7. Gale D., Hellwig M. (1985), Incentive-Compatible Debt Contracts: The One-Period Problem, Review of Economics Studies, Vol. 52, No. 4, s. 647-663.
 8. Dewatripont M., Maskin E. (1990), Contract Renegotiation in Models of Asymmetric Information, European Economic Review, No. 34, s. 311-321.
 9. Gibbons R. (1992), Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 10. Jajuga K., Jajuga T. (2001), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 11. Krasa S., Villamil A. (2000), Optimal Contracts when Enforcement is a Decision Variable, Econometrica, Vol. 68, No. 1, s. 119-134.
 12. Krasa S., Villamil A. (2003), Optimal Contracts when Enforcement is a Decision Variable, a replay, Econometrica, Vol. 71, No. 1, s. 391-393.
 13. Lacker J. (2001), Collateralized Debt as the Optimal Contract, Review of Economic Design, Vol. 4, s. 842-859.
 14. Mesjasz C. (1999), Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, Bank i Kredyt, nr 3, s. 38-40.
 15. Mesjasz C. (2000), Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem, referat przedstawiony podczas Szkoły Letniej "Warszawa 2000", http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html.
 16. Mookherjee D., Png I. (1989), Optimal Auditing, Insurance and Redistribution, Quarterly Journal of Economics, Vol. 104, No. 2, s. 399-415.
 17. Paliński A. (2008), Relacja kredytodawca-kredytobiorca w ujęciu teorii gier, w: P. Kawa (red.) Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków.
 18. Sharma T. (2003), Optimal Contracts When Enforcement is a Decision Variable: A Comment, Econometrica, Vol. 71, No. 1, s. 387-390.
 19. Spence A. (1973), Job Market Signaling, Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, s. 355-374.
 20. Stradomski M. (2004), Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 21. Towsend R. (1979), Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification, Journal of Economic Theory, Vol. 21, s. 265-293.
 22. Varian H. (2002), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
 23. Watson J. (2005), Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa.
 24. Webb D. (1992), Two-Period Financial Contracts with Private Information and Costly State Verification, Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 3, s. 1113-1123.
 25. Williamson S. (1986), Costly Monitoring, Financial Intermediation, and Equilibrium Credit Rationing, Journal of Monetary Economics, Vol. 18, s. 159-179.
 26. Williamson S. (1987), Costly Monitoring, Loan Contracts, and Equilibrium Credit Rationing, Quarterly Journal of Economics, Vol. 102, No. 1, s. 135-146.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu