BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciuman Krystyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2003-2005
The Market of Financial Insurance in Poland in the Period 2003-2005
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 46-53, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia finansowe
Insurances, Insurance market, Financial insurances
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Scharakteryzowano rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce na podstawie czterech kryteriów: powszechności świadczenia ubezpieczeń finansowych; kształtowania się wysokości składek ubezpieczeniowych; reasekuracji biernej w ubezpieczeniach finansowych oraz wyników technicznych ubezpieczeń finansowych.

This paper analyses the characteristic of the market of financial insurance: credit insurances, suretyships, and insurances of various financial risks. The analysis is based on the following criteria: - the availability of financial insurances, - the size of insurance premiums, - the outward reinsurance in financial insurances, - technical accounts of financial insurances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia Finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2003.
  2. Michalik R., Seliga D., Ubezpieczenia finansowe, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. II, Produkty, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003.
  3. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003, KNUiFE 2004.
  4. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2004, KNUiFE 2005.
  5. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2005, KNUiFE 2006.
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003 nr 124, póz. 1151 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu