BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Tomasz
Title
Rozwój polskich przedsiębiorstw biotechnologicznych i bioinformatycznych w oparciu o kooperację z przemysłem farmaceutycznym
Development of Polish Biotechnology and Bioinformatic Enterprises in Cooperation With Pharmaceutical Industry
Source
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 2, s. 21-27, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Biotechnologia, Przemysł farmaceutyczny, Alianse strategiczne, Teoria gier, Analiza ekonometryczna
Biotechnology, Pharmaceutical industry, Strategic alliances, Game theory, Econometric analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska aliansów kooperacyjnych między przedsiębiorstwami farmaceutycznymi a biotechnologicznymi i bioinformatycznymi w oparciu o przeprowadzoną analizę z zastosowaniem teorii gier oraz z wykorzystaniem badań ekonometrycznych. Przedstawiono model kooperacji między przedsiębiorstwami farmaceutycznymi a biotechnologicznymi i bioinformatycznymi przeznaczony dla małych i średnich firm.

In the field of new research medicines, biotechnologies sector has many achievements in pharmaceutical industry. In order to find mil new solutions in medicine production, the pharmaceutical enterprises create alliances With small and medium biotechnological and bioinformatic enterprises. Paper presents the phenomenon of creation the cooperative alliances between pharmaceutical, biotechnological and bioinformatic enterprises with support from the analysis of games theory and econometric researches results. Presented model of the games theory and econometric researches results assures the development of biotechnology and bioinformatic enterprises with scientific cooperation of pharmaceutical enterprises in scientific and research area in the field of innovation medicine and generic drugs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Beyond Borders. Global Biotechnology Report, Ernst&Young 2007.
  2. Grassmann O., The Competetibve Advantage of Early and Edge Based View, Kluwer Academic. Boston 2007.
  3. Janasz. W, Janasz. K, Świadek. A, Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2001.
  4. Licensing Strategies: Benchmarking Analysis of the Top 20 pharmaceutical Companies. Data-monitor, Dublin 2003.
  5. Straffin P. D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu