BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Piotr
Title
Problematyka restrukturyzacji oraz wzrostu efektywności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych podmiotów sektora elektroenergetycznego w Polsce - próba podsumowania ostatnich lat reorganizacji przedsiębiorstw
Problems of the Restructuring Process and Raising of the Effectiveness of an Enterprise Based on the Example of Chosen Enterprises in Polish Energy Industry - Summary of the Last Years' Restructuring Process
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 20-45, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Elektroenergetyka, Efektywność przedsiębiorstwa, Przemysł elektroenergetyczny, Przedsiębiorstwo energetyczne
Electric power engineering, Enterprise effectiveness, Electricity industry, Energy distribution companies
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono główne przesłanki zmian formalnoprawnych w sektorze energetycznym. Porównano potencjał podmiotów podsektora dystrybucji oraz wytwórców energii elektrycznej. Omówiono ogólną procedurę zasad budowy strategii podmiotów sektora i ekonomiczne aspekty budowy grup zintegrowanych pionowo.

In the article, the author presented directions of development of Polish enterprises in energy sector. The papers shows the main external law requirements concerning changes in Polish energy enterprises. Basing on the implemented into the Polish law European directive regulations concerning divided distribution and commercial sales area, the author presented the main restructuring scenarios for enterprises. The study compares the potential of Polish and West European enterprises. The Author proposed the optimal restructuring process for Polish energy enterprises, basing on his own experiences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białowąs P., Czy giełda może poczekać?, „Magazyn Gospodarczy. Fakty" 2007a, nr 4.
  2. Białowąs P., Model zarządzania strategicznego i operacyjnego - w kierunku wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa, „Zarządzanie Jakością" 2007b, nr 2.
  3. Białowąs P., Problematyka integracji przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć, „Zarządzanie Jakością" 2006, nr 4.
  4. Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, WNT, Warszawa 2005.
  5. Pyka J. (red.), Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu