BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gubernat Ewa
Title
Gwarancje bankowe w obrocie gospodarczym
Banking Guarantees in Economic Transactions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 79-88, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gwarancje bankowe, Zabezpieczenie wierzytelności, Prawo bankowe
Banking guarantee, Liability security, Banking law
Note
summ.
Abstract
Zawarcie klauzul w treści gwarancji bankowej daje znacznie wyższy komfort działania gwarantowi. Minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji zapisów, ale również precyzyjnie określa, jakie warunki lub które okoliczności będą świadczyły na korzyść lub nie dla gwaranta i beneficjanta. Ustalenie wszystkich istotnych elementów nie powinno budzić wątpliwości co do zasadności wystąpienia roszczenia o zapłatę. Natomiast brak zastrzeżenia w gwarancji lub niewłaściwe stosowanie klauzul w stosunku do potrzeb skutkuje wzrostem ryzyka dla stron stosunku gwarantowania. (fragment artykułu)

Risk is one of the most important elements of economic activity. Every economic undertaking can be completed with success or more or less important breakdown. The global economy does not minimize risk of economic activity but it disperses risk. So for this reason and to minimize this kind of risk, banking guarantees are becoming more and more popular. Thanks to this solution, it is possible to successfully control risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gromadzki L., Bankowe gwarancje poręczenia i awale, Poltext, Warszawa 1997.
  2. Kodeks cywilny, stan prawny na dzień 8.01.2007 r.
  3. Prawo bankowe (DzU 2002 nr 72, poz. 665).
  4. Szpunar A., Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Wyd. Prawnicze LEX, Sopot 1997.
  5. Tracz G., Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu