BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowiak Anna
Title
Oazy podatkowe w procesach globalizacji gospodarki światowej
Offshore Financial Centres in the Process of World's Economy Globalization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 89-98, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Raje podatkowe, Podatki, Polityka podatkowa
Tax havens, Taxes, Tax policy
Note
summ.
Abstract
Oazy podatkowe funkcjonują w stosunkach międzynarodowych od dłuższego czasu, jednak postępująca informatyzacja i procesy globalizacyjne przyczyniły się do zwiększenia liczby transakcji finansowych przez nie obsługiwanych. Unikanie wysokiego opodatkowania w kraju macierzystym sprawiło, iż wiele firm przeniosło swoje interesy do atrakcyjnych rajów podatkowych, gdzie przychody z działalności są często zwolnione od podatku, a założenie i utrzymanie firmy nie napotykają na większe trudności. Oazy podatkowe są powszechnie akceptowanymi krajami, jednak zwiększone ryzyko, że na ich terenie prowadzi się nielegalne interesy, sprawia, iż społeczeństwo międzynarodowe zauważa niebezpieczeństwo z nimi związane. (fragment artykułu)

For many years the offshore financial centres are present in world's economy. New technologies, Internet and most important - globalization, are responsible for the increasing number of international transaction being operate by offshore financial centres. Many companies to avoid taxes are transmitting their businesses to tax heavens. The offshore financial centres are becoming more and more popular in world's economy and international relationships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1997.
 2. Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 3. Hines J.R. Jr., International Taxation and Multinational Activity, The University of Chicago Press, Chicago-London 2001.
 4. IMF Working Papers, Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definitions, 2007.
 5. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystywania, ODDK, Gdańsk 2002.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, DzU nr 94, poz. 790.
 8. Wąsowski K., Wąsowski W., Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowców, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 9. Wells P., Raje podatkowe, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Warszawa 1996.
 10. Wotava M., Podatkowe raje, British Royal Crown Trust, 2000.
 11. Wójcik J.W., Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy, Twigger, Warszawa 2001.
 12. Wójcik J. W., Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Dom Organizatora, Toruń 1997.
 13. Źródła internetowe
 14. http://www.dfat.gov.au/geo/fs/niue.pdf- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.
 15. www.gov.nu/2007%20Budget.pdf.
 16. www.mf.gov.pl.
 17. www.niueisland.com/facts/.
 18. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu