BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Paweł
Title
NAFTA- 12 lat funkcjonowania
NAFTA-Twelve Years after its Foundation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 109-124, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Handel zagraniczny
Foreign trade
Note
summ.
Company
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Country
Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone Ameryki
Canada, Mexico, United States of America (USA)
Abstract
Trudno oszacować bezpośredni wpływ NAFTA na kraje członkowskie. Jest to spowodowane tym, iż na okres obowiązywania tego porozumienia, jak również na wcześniejszy, nakładają się różne czynniki, które wywołały zmiany gospodarcze. Wpływ NAFTA nie dotyczy tylko wzrostu handlu i inwestycji, ale także wielu innych aspektów, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego: - zagraniczna konkurencja wywołana porozumieniem spowodowała wzrost produkcyjności, - NAFTA posłużyła jako narzędzie do wprowadzenia i ugruntowania reform w różnych sektorach gospodarki, jak również w sferze społecznej i politycznej, - NAFTA przyczyniła się do ustabilizowania i ugruntowania gospodarki i politycznych relacji Meksyku z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi oraz do otworzenia się na świat, co przyniosło pewność i stabilność Meksyku na arenie międzynarodowej , - NAFTA spowodowała postęp w rozwoju zakupów rządowych, praw własności intelektualnych i w rozwiązywaniu sporów, - NAFTA posłużyła za narzędzie bezpieczeństwa dla zagranicznych inwestorów w Meksyku (szczególnie po kryzysie 1994 r.), - NAFTA spowodowała podpisanie wielu porozumień gospodarczych krajów trzecich z jednym lub kilkoma krajami członkowskimi w celu „łatwiejszego" dostępu do rynku NAFTA.(fragment artykułu)

In January 2006 the North American Free Trade Agreement (NAFTA) celebrated its twelve anniversary. This article presents the effects of the agreement on employment, consumer prices, economic development and levels of trade in its three signatories: Canada, Mexico, and the United States. To measure and compare the effects of NAFTA, this study analyzes data from 1993 to 2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Report 2000, BANCOMEXT2001.
 2. Annual Report 2001, WTO Publication 2001.
 3. Annual Report 2004, Banco de Mexico, April 2005.
 4. Baer M. D., North American Free Trade, „Foreign Affairs", Fall 1991, vol. 70, issue 4.
 5. FY 2002 Economic Outlook, Highlights from FY 1994 to FY 2001, FY 2002 Baseline Projections, U.S. Goverment Printing Office, Washington 2001.
 6. Informe Anual 2005, Banco de Mexico, Abril 2006.
 7. International Financial Statistics Yearbook 2005, IMF 2005.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Economia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991.
 9. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 10. Malinowski A., Trzy kraje -jedno partnerstwo, „Rynki Zagraniczne" 1999, nr 73.
 11. Mexico. Economic and Financial Statistics, Secretaria de Hacienda y Credito Publice. Data Book, September 30, 2001.
 12. Mexico: 2005 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Mexico, IMF Country Report no 05/427, Washington, D.C., December 2005.
 13. NAFTA at Seven. Building on a North American Partnership 2002.
 14. OECD Economic Outlook, OECDPUBLISHING, vol. 1, no 79, June 2006.
 15. Pocket Facts: Canada - Economic Indicators, Department of Foreign Affairs and International Trade, www.dfait-maeci.gc.ca.
 16. The Office of Trade and Industry Information, ita.doc.gov.
 17. World Economic Outlook, International Monetary Fund, October 2000.
 18. World Economic Outlook, International Monetary Fund, May 2001.
 19. Strony internetowe
 20. www.imf.org.
 21. www.inegi.gob.mx.
 22. www.nafta-mexico.org.
 23. www.secofi.gob.mx.
 24. World Development Indicators, World Bank online.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu