BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Katarzyna
Title
MSP w gospodarce opartej na wiedzy - nowe wyzwania i szanse na dynamiczny rozwój
SMEs in the Knowledge-based Economy - New Challenges and Chances for Dynamic Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 125-135, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Small business, Enterprise competitiveness, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
W dobie dążenia do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) zmieniają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz większą rolę odgrywają aktywa niematerialne, takie jak: wiedza, umiejętności, kreatywność, inteligencja. Odchodzi się od produkcji masowej, ujednoliconej, przeznaczonej dla przeciętnych gustów na rzecz indywidualizacji oferty rynkowej. Cykl życia wielu produktów i usług uległ znacznemu skróceniu, co więcej, zacierają się granice między produktami a usługami, klienci bowiem coraz częściej oczekują kompleksowego zaspokojenia swoich potrzeb. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, co te wszystkie zmiany oznaczają dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz czy w nowych warunkach nadal aktualne pozostaje stwierdzenie, że „duży może więcej". (fragment artykułu)

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a very heterogeneous group of businesses usually operating in the service, trade and manufacturing sectors. They include a wide variety of firms. Some of them are dynamic, innovative and growth-oriented while others are satisfied to remain small and perhaps family owned. SMEs are often classified by the number of employees and/or by the value of their assets. The main purpose of the paper is to assess the significance of development of SMEs for competitiveness of domestic economy in the international scale. It is also an attempt of answering two questions: what new chances gives the knowledge-based economy to SMEs relative to large enterprises and what challenges should be undertaken by SMEs in terms of creating and developing the knowledge-based economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D. C., 2004.
 2. Kalinowski T. (red.), Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, IBnGR, Gdańsk 2007.
 3. Łobejko S., Sosnowska A., Male i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006.
 4. Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy. Towards a More Responsible and Inclusive Globalisation, OECD, Istanbul 2004.
 5. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006.
 7. Rynek usług dla MSP, „Forbes" 2007, nr 7.
 8. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006, Raport z badań Monitoring kondycji sektora MSP 2006, PK.PP Lewiatan, Warszawa 2006.
 9. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej DzU nr 179, poz. 1484.
 11. Załącznik do Zalecenia Komisji Europejskiej 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
 12. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, PARP, Warszawa 2006.
 13. http://www.newconnect.pl (stan na dzień 23.10.2007).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu