BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczak Paweł
Title
Kształtowanie się statusu prawnego Morza Kaspijskiego
The Formation of the Caspian Sea Legal Status
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 147-157, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Status prawny
International relations, Legal status
Note
summ.
Country
Region Morza Kaspijskiego
Caspian Sea region
Abstract
Celem tego artykułu jest omówienie podstaw prawnych regulujących kwestię statusu Morza Kaspijskiego, a ponadto prezentacja procesu kształtowania się wspólnego stanowiska w tej kwestii oraz problemów powstałych w toku tego procesu. (fragment artykułu)

Legal status of the Caspian Sea has been an issue for riparian states since 1991. Oil and gas discoveries changed the problem of legal definition of this body of water to a geopolitical one. Division of the hydrocarbons has become the main subject of discussion. Russian Federation and Iran, which have relatively small reserves of energy resources in their parts of the Caspian Sea, were more interested in common use of the sea resources. Whereas countries rich in oil and gas, e.g. Azerbaijan, were aiming to divide Caspian among riparian states. So far no final solution has been applied. However, riparian states are using bilateral agreements, which in the future might become a base for an agreement among all states. Most probably natural resources of the Caspian will be divided, but the water surface will remain common for all riparian states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caspian Legal Dimension: Investment Risk in South Caspian Delimitation, Outline of the Presentation for the International Energy Agency Roundtable on Caspian Oil & Gas Scenarios, 15.04.2003, http://www.iea.org.
  2. Caspian Sea, Caspian Partnership for the Future, http://www.cpf-az.org/.
  3. Dekmejian R.H., Simonian H.H., Troubled Waters. The Geopolitics of the Caspian Region, I.B. Tau-ris & Co Ltd, London-New York 2003.
  4. Grunin W.F., Pravovoj status Kaspijskogo mora i problemy obespeceniä nacional'nych interesov Rossijskoj Federacii w prikaspijskom regione, „Evrazijskij Vestnik, Zurnal Teorii i Praktiki Evrazijstva" no 13, http://www.e-joumal.ru/bzarub-st6-13.html.
  5. Janusz B., The Caspian Sea. Legal Status and Regime Problems, Chatham House Briefing Paper „Russia and Eurasia Programme", 08.2005, http://www.chathamhouse.org.uk.
  6. Janusz-Pawletta B., Zasoby Morza Kaspijskiego: wydobycie i transport do Europy. Aspekt prawno-międzynarodowy, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr l, „Bezpieczeństwo energetyczne", Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/.
  7. Maleki Abbas, The legal Status of the Caspian Sea: Discussion on Different Iranian Views, International Institute for Caspian Studies (IICS) Teheran, 04.2001.
  8. The History of the Caspian Sea, Caspian Partnership for the Future, http://www.cpf-az.org/, dostęp: 05.2007.
  9. Zil'cov S.S., Zonn I.S., Uskov A.V., Geopolitika Kaspijskogo Regiona, „Meżdunarodnyje Otnośenia" 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu