BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Barbara, Hryniewicki Rafał
Title
Geneza i rozwój systemu franchisingu w USA (na przykładzie sieci McDonald's) i jego ekspansja w Europie
The Genesis and Evolution of Franchising System in the USA (on the Example of McDonald's net) and the Expansion in Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 158-164, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Franchising, Sieci franczyzowe, Franchising handlowy
Franchising, Franchising networks, Retail franchising
Note
summ.
Company
McDonald's
Abstract
Celem tego artykułu jest analiza rozwoju franchisingu. Na początku autorzy przybliżają historię tego pojęcia, jak również historię korporacji McDonald's - firmy, która jest najbardziej charakterystycznym i najstarszym przykładem funkcjonowania systemu franchisingu. Dalsza część opracowania zawiera opis ekspansji systemu franczyzowego na rynkach europejskich. Autorzy stawiają tezę, iż franchising daje możliwość stworzenia rozpoznawalnej marki, a dzięki temu, podbicia międzynarodowych rynków. Praca jest próbą syntezy dotychczasowej wiedzy o franchisingu, w aspekcie historycznym ma również na celu jej usystematyzowanie. (fragment artykułu)

The term "franchising" comes from feudal France. Today it is used to describe a sales system, where a right to use a particular trade mark is given to the sales of goods and supply of services. Franchising gives a chance, to a small and medium sized companies, to achieve a meaningful position at the market. The word "success" describes most of the franchising networks, hence, companies like McDonald's need neither to be introduced, nor advertized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Abell M., European Franchising. Low and Practice in the European Community,Waterlow Publishers 1991.
  2. Adams J.N., Prichard Jones K.V., Practice and Precedence in Business Format Franchising, Butterworths London-Dublin-Edinburgh 1990.
  3. Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.T., Franchising czyli klucz do przyszłości, Businessman Books, Warszawa 1996.
  4. Franchising in the Economy, US Department of Commerce, International Franchise Association 1991.
  5. Kolarski G., Franchising, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Departament Promocji Przedsiębiorczości, Warszawa 1992.
  6. Mendelsohn M., The Guide to Franchising, Cassel Publishers Limited, London 1992.
  7. Pokorska B., Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2002.
  8. www.eff-franchise.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu