BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicka Magdalena
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność polskiej gospodarki
Foreign Direct iIvestment and the Innovation Economy in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 195-205, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Innowacyjność gospodarki, Inwestycje bezpośrednie
Foreign investment, Innovation economy, Direct investments
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu przedsiębiorstw krajowych, realizujących inwestycje własne, oraz przedsiębiorstw zagranicznych, które inwestują w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, na innowacyjność polskiej gospodarki. Ponadto dzięki tej analizie podjęta zostanie próba sformułowania zaleceń (wskazówek) dla gospodarki polskiej, której poziom innowacyjności jest obecnie bardzo niski w porównaniu z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (fragment artykułu)

The main purpose of the article is to show the influence of foreign direct investments on development of the innovation economy in Poland. The autor presented FDI inflows into Poland in 2005, the position of Poland among the European Union countries, the next expenditures on innovation activity by sectors, ownership forms and voivodships.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benchmark Definition Direct Investment, OECD, Paris 1996.
 2. FDI Confidence Index, Global Business Policy, A.T. Kearney 2006.
 3. Hejduk I.K., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3.
 4. Janasz W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa 2004.
 5. Knowledge Assessment Methodology 2006, World Bank 2006.
 6. Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 7. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
 8. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 9. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, United New York and Geneva 2007.
 10. Strony internetowe
 11. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 12. www.oecd.org.
 13. www.mg.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu