BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Krzysztof
Title
Rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagające rozwój wewnętrzny przedsiębiorstwa
Managerial Accounting as a Tool to Aid Enterprise Internal Development Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (10), 2003, nr 970, s. 110-119, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Rachunkowość zarządcza, Informacyjna funkcja rachunkowości, Informacja w podejmowaniu decyzji
Enterprise development, Management accounting, Information function of accounting, Information in decision making
Note
summ.
Abstract
Aby zarządzać jakimikolwiek zmianami w przedsiębiorstwie, kadra kierownicza musi dysponować narzędziami i metodami umożliwiającymi sterowanie rozwojem. Powstaje więc potrzeba pozyskiwania i wykorzystywania informacji wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rozwojem. W tym kontekście autora zainteresowała odpowiedź na pytanie o przydatność rachunkowości zarządczej, jako narzędzia wspomagającego rozwój przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w zarządzaniu rozwojem wewnętrznym przedsiębiorstwa, korzystając z dorobku rachunkowości zarządczej, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jej strategiczne aspekty, w tym na koncepcję zbilansowanej karty dokonań, nowe metody rachunku i zarządzania kosztami, pomiar i kreowanie wartości przedsiębiorstwa, rachunek odpowiedzialności oraz rachunek opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Article discuses problems faced by managers of modern enterprise on their way to its development. Their origin is lack of adequate, precise, current and coherent managerial information, caused by dramatically change in enterprise environemnt anf within enterprise. Old information systems are no more allowable. Airising competition forces managers to acquire high quality information at low cost, immediately. In turn they receive inadequate, nor precise, late and not coherent quasi information which leads to mistakes. Management accounts try to overcome it by using new approach to costs, process approach and life cycle analysis. Their aim is to help managers to lead enterprise on the path of internal development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
  2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE 1998.
  3. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: SWSPiZ w Łodzi 1999.
  4. Kapłan R.S., Atkinson Anthony A.: Advanced Management Accounting. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1998.
  5. Nowak E.: Rachunkowość menedżerska. Wrocław: Wydawnictwo AE 1995.
  6. Ostrenga M.R.: The Ernest & Young Guide To Total Cost Management. John Wiley & Sons 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu